Dick Vis nieuwe werkgeversvoorzitter BPF Schilders

26 februari 2019

Dick Vis (49) is per 1 januari 2019 benoemd tot werkgeversvoorzitter van het bestuur van BPF Schilders namens OnderhoudNL. Hij volgt Cathrin van der Werf op, die vanaf die datum het bestuur heeft verlaten vanwege het bereiken van haar maximale termijn als bestuurslid.

Het bestuur van BPF Schilders bestaat uit een vertegenwoordiging van een aantal werkgevers- en werknemersorganisaties in de branche. Het bestuur is aangevuld met een bestuurslid namens de zzp’ers, een bestuurslid namens de gepensioneerden en twee onafhankelijke deskundigen op het gebied van risicomanagement en vermogensbeheer.

De heer Vis is sinds zeven jaar werkzaam voor diverse pensioenfondsen als voorzitter en toezichthouder. Daarvoor werkte hij bij een stichting die een integere en deskundige financiële sector bevordert. Daarvoor werkte hij jarenlang in beleggingsmarkten.

Zijn drijfveer: “Voor de toekomst zorgdragen voor een goed en betaalbaar pensioen. Er staan veranderingen op stapel en pensioenen zullen mee moeten met die veranderingen. Ik zal mij met het bestuur inzetten voor het doordenken van scenario's en het maken van evenwichtige keuzes.”