Geen verlaging in 2020 voor pensioenen BPF Schilders

8 januari 2020

Goed nieuws aan het begin van het nieuwe jaar. We kunnen nu alvast melden dat het niet nodig is om de pensioenen in 2020 te verlagen. Eind november 2019 was de actuele dekkingsgraad 104,4%. Dit is ruim boven de kritische grens van ongeveer 95%. De actuele dekkingsgraad eind december 2019 is nog niet bekend, maar de verwachting is dat deze ruim boven de 95% is gebleven.

In augustus vorig jaar daalde de dekkingsgraad sterk omdat de rente bleef dalen. Hierdoor kwam de grens om de pensioenen in 2020 te moeten verlagen dichterbij. Gelukkig is gebleken dat de actuele dekkingsgraad in augustus 2019 al het dieptepunt had bereikt. Onze actuele dekkingsgraad is sindsdien gestegen tot 104,4% eind november. Dit is ruim boven de kritische grens van ongeveer 95%.

De actuele dekkingsgraad van 31 december is de graadmeter of we moeten verlagen. Eind januari is de voorlopige dekkingsgraad per 31 december bekend en wordt duidelijk dat we niet hoeven te verlagen.