Wat is wet WIEG?

10-07-2020

Per 1 juli 2020 is de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) ingegaan. WIEG moet zorgen voor een betere balans tussen werk en privé door onder andere langer geboorteverlof voor partners. In deze wet staat dat de werknemer naast het gewone geboorteverlof (vijf doorbetaalde verlofdagen) ook recht heeft op maximaal vijf weken aanvullend geboorteverlof. Deze vijf weken moeten binnen zes maanden na de geboorte van het kind worden opgenomen. Ook mag u dit verlof uitspreiden over de zes maanden. Het recht op dit extra verlof ontstaat als het kind op of na 1 juli geboren wordt. Tijdens het aanvullend verlof krijgt de partner geen salaris, maar een uitkering van het UWV.

Er zijn hierbij drie mogelijkheden:

  • De uitkering* wordt direct door het UWV aan de werknemer betaald.
  • De werkgever betaalt de werknemer de uitkering* en krijgt dit terug van het UWV.
  • De werkgever betaalt de werknemer de uitkering* en krijgt dit terug van het UWV. Ook vult de werkgever het loon aan tot 100%.

*De UWV-uitkering bedraagt maximaal 70% van het dagloon (met een vastgesteld maximumdagloon).

Uw werkgever vraagt bij het UWV een uitkering aan voor uw verlofperiode. Afhankelijk van de keuze die uw werkgever maakt wordt de uitkering aan u of aan uw werkgever betaald. Om blijvend uw pensioen op te bouwen is het belangrijk dat u uw uitkering van uw werkgever krijgt uitbetaald. Uw werkgever betaalt dan pensioenpremie over uw uitkering. Wanneer u uw uitkering van het UWV ontvangt, valt dit onder onbetaald verlof. U bouwt hierover geen pensioen op. Wilt u meer weten over WIEG? Kijk dan op de site van de Rijksoverheid.