Geen toeslag pensioenen in 2021

15 december 2020

BPF Schilders streeft ernaar om de pensioenen jaarlijks te verhogen. Dit heet toeslagverlening. Helaas was de beleidsdekkingsgraad dit jaar op het peilmoment 30 september niet hoog genoeg om de pensioenen in 2021 te kunnen verhogen.

Elk jaar wordt het leven duurder. Daarom is het belangrijk dat het pensioen zijn waarde houdt. De beleidsdekkingsgraad moet minimaal 110% zijn om de pensioenen (gedeeltelijk) te kunnen verhogen. Op het peilmoment 30 september was de beleidsdekkingsgraad 97,8%. Helaas was dat te laag om de pensioenen mee te laten groeien met de algemene prijsstijging. Daarom kunnen wij de pensioenen per januari 2021 niet verhogen.

Toeslagverlening in de toekomst

Volgens de huidige regels hebben wij daarvoor onvoldoende geld in kas. In het nieuwe pensioenstelsel, dat nog wordt uitgewerkt, is het de bedoeling dat de pensioenen meer gaan meebewegen met de economie. Oftewel: de resultaten van de beleggingen komen directer terug in het pensioen. Wat dit precies voor het pensioen betekent, wordt duidelijk in de loop van de komende jaren.

Lees meer over de regels van toeslagverlening.