Verhoging pensioen in 2022

1 juli 2022

We hebben goed nieuws: BPF Schilders verhoogt in 2022 alsnog de pensioenen met 2,57%. Per 1 juli 2022 is er nieuwe regelgeving ingegaan. Hierdoor kunnen pensioenfondsen, als zij voldoen aan de voorwaarden, pensioenen eerder verhogen. Dit noemen we ook wel toeslagverlening.

Met terugwerkende kracht

De verhoging van de pensioenen gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2022 en geldt voor iedereen die pensioen opbouwt of heeft opgebouwd bij BPF Schilders. En voor iedereen die pensioen ontvangt van BPF Schilders. De verhoging van de pensioenen wordt in de maand oktober verwerkt en is dan zichtbaar op Infodesk.

Ontvangt u momenteel pensioen van BPF Schilders?

Bij de betaling van uw pensioen in oktober (rond de 15e van de maand) wordt uw pensioen verhoogd met 2,57%. Ook ontvangt u dan het bedrag dat u tegoed heeft, omdat de verhoging met terugwerkende kracht geldt vanaf 1 januari 2022. Op uw betaalspecificatie of op Infodesk vindt u dan ook meer informatie over wat de verhoging precies voor uw pensioen betekent.

Waarom verhoging pensioen

Of een verhoging van pensioenen mogelijk is, is onder andere afhankelijk van de financiële situatie van een pensioenfonds. Voorheen konden pensioenen worden verhoogd als de beleidsdekkingsgraad 110% of hoger was. Op de oorspronkelijke peildatum voor het verhogen van de pensioenen in 2022 (30 september 2021) was de beleidsdekkingsgraad van BPF Schilders 108,6% en kon geen toeslag worden verleend.

Nieuwe regelgeving

Door nieuwe regelgeving kunnen pensioenfondsen nu beslissen te verhogen bij een beleidsdekkingsgraad van 105% of hoger. Pensioenfondsen moeten wel de intentie hebben om de pensioenrechten en pensioenaanspraken die zijn opgebouwd onder de huidige wetgeving, over te dragen naar de nieuwe pensioenregeling. Deze intentie heeft BPF Schilders ook. BPF Schilders heeft het pensioenreglement aangepast aan de nieuwe regelgeving.

Onze beleidsdekkingsgraad was op de peildatum 108,6%. Daarnaast is het onze ambitie om de pensioenen mee te laten stijgen met de prijzen. De gestegen actuele dekkingsgraad van 135,7% in mei en de inflatie van de afgelopen maanden, kan en wil BPF Schilders niet negeren. Hiermee is zodanig veel ruimte ontstaan dat BPF Schilders dit niet als een direct risico ziet voor de invaardekkingsgraad in de toekomst, ondanks dat de actuele dekkingsgraad met de verhoging nu met ongeveer 4% wordt verlaagd. Na deze zorgvuldige overweging heeft het bestuur besloten om op grond van de nieuwe regels de pensioenen in 2022 alsnog te verhogen met 2,57%. Dit is gelijk aan onze ambitie.