Meer vertrouwen in BPF Schilders dan in Nederlands pensioenstelsel

22 november 2022

Deelnemers aan de pensioenregeling van BPF Schilders en werkgevers hebben meer vertrouwen in BPF Schilders dan in het Nederlandse pensioenstelsel in het algemeen. Het vertrouwen is het hoogst onder de pensioengerechtigden. Dat blijkt uit ons tevredenheidsonderzoek van 2022.

Algemene tevredenheid

Pensioengerechtigden en werknemers zijn over het algemeen het meest tevreden over BPF Schilders. Zij zijn positief over de pensioenregeling, de dienstverlening en financiële resultaten. Ondernemers zijn hierin kritischer. Gemiddeld geven deelnemers ons een 6,8.
Werkgevers zijn over het algemeen tevreden over ons pensioenfonds (7,2), de pensioenregeling (7,1), de financiële resultaten (7,1) en de dienstverlening (7,1). De pensioenpremie wordt het meest kritisch beoordeeld met een 6,1.

Thuis bij BPF Schilders

Het merendeel van de pensioengerechtigden en werknemers voelt zich thuis bij BPF Schilders. Ruim twee vijfde van de werknemers zou bij een vrije keuze voor een financiële dienstverlener kiezen voor BPF Schilders. Dit geldt voor een vijfde van de ondernemers.

Ook ruim de helft van de werkgevers voelt zich nog steeds thuis bij BPF Schilders. Van de werkgevers wil maar liefst 80% dat BPF Schilders blijft bestaan.

Informatievoorziening sterk punt

De regelmatige en duidelijke informatievoorziening wordt door alle doelgroepen vaak spontaan als een sterk punt van BPF Schilders genoemd. We krijgen van pensioengerechtigden en werknemers een goed voor de informatievoorziening en van ondernemers een voldoende. Onze informatie kan volgens enkele deelnemers wel nog eenvoudiger en meer toegespitst op de persoonlijke situatie. Werkgevers geven onze informatiemiddelen net als vorig jaar een ruime voldoende.

Imago

Het percentage werknemers en pensioengerechtigden dat BPF Schilders betrouwbaar, deskundig en eerlijk vindt, ligt - onveranderd ten opzichte van vorig jaar - hoger dan het percentage ondernemers dat dit vindt. We kunnen concluderen dat ondernemers op alle punten de meest kritische doelgroep is en pensioengerechtigden het meest positief.

Werkgevers vinden ons pensioenfonds betrouwbaar (70%), deskundig (70%) en eerlijk (63%).

Nieuw pensioenstelsel

We hebben dit jaar ook onderzocht of ondernemers, pensioengerechtigden, werknemers en werkgevers weten of er een nieuw pensioenstelsel aankomt.

Het merendeel van de pensioengerechtigden (74%) weet dat er een nieuw pensioenstelsel aan komt. Iets meer dan de helft (58%) van de ondernemers en 62% van de werknemers is hier niet mee bekend. Van de werkgevers is driekwart op de hoogte van een nieuw pensioenstelsel.

Meer weten over wat het nieuwe pensioenstelsel voor u betekent?
U leest alles op onze pagina over het nieuwe pensioenstelsel.

Tevredenheidsonderzoek

BPF Schilders voert elk jaar een tevredenheidsonderzoek uit en hecht veel belang aan de tevredenheid van deelnemers. We verbeteren onze dienstverlening en informatievoorziening met behulp van de resultaten en blijven streven naar een stijgende tevredenheid.

Als u heeft meegedaan aan dit onderzoek, willen we u daar hartelijk voor bedanken!