Pensioenreglement gewijzigd

2 januari 2023

Het pensioenreglement is ten opzichte van vorig jaar gewijzigd. Er is sprake van één belangrijke wijziging.

Aanpassing partnerpensioen

Het opbouwpercentage van het partnerpensioen is verlaagd van 1,3125% naar 1,2166%. Dit is gebeurd in overleg met de werkgevers- en werknemersorganisaties en gaat in per 2 januari 2023.
Door de verder gestegen levensverwachting is de inkoop van pensioen duurder geworden. Daarom moet de premie omhoog of de opbouw omlaag. BPF Schilders kiest voor een lagere opbouw van het partnerpensioen. Bij die keuze kijkt een pensioenfonds naar de toekomst en niet naar het geld dat het momenteel in kas heeft. Ondanks de aanpassing, is het opbouwpercentage van partnerpensioen bij BPF Schilders met 70% van het ouderdomspensioen nog steeds goed.

Op www.bpfschilders.nl/rekenvoorbeelden2023 vindt u twee rekenvoorbeelden.

Het nieuwe reglement lezen?

U kunt het reglement hier downloaden.