Uitstel invoering mogelijkheid eenmalige uitkering deel pensioen

26 januari 2023

Er is een voorstel voor een wetswijziging ingediend bij de Tweede Kamer. Als deze wetswijziging ingaat, kunt u ervoor kiezen een deel van het opgebouwde ouderdomspensioen in één keer te laten uitbetalen op het moment dat u met pensioen gaat. De ingangsdatum van deze wettelijke mogelijkheid is uitgesteld naar 1 januari in 2024.

Wet bedrag ineens

De Wet bedrag ineens geeft u het recht om eenmalig maximaal 10% van het opgebouwde ouderdomspensioen in één keer te laten uitbetalen. U kunt natuurlijk ook kiezen voor minder dan 10%. Deze keuze maakt u op het moment dat u met pensioen wilt gaan. U mag zelf weten waar u dit geld aan uitgeeft.

Bent u van plan om eerder met pensioen te gaan dan op uw AOW-leeftijd? Dan kan het voor u interessant zijn om toch later met pensioen te gaan, zodat u gebruik kunt maken van deze nieuwe wet.

Soms kan het onvoordelig zijn om een bedrag in één keer te laten uitbetalen. Het kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat u meer belasting moet betalen. Of dat eventuele toeslagen die u ontvangt, lager worden of komen te vervallen. Het is belangrijk dat u zich goed laat informeren voordat u de keuze maakt om een bedrag in één keer te laten uitbetalen.

De invoering van de wet is opnieuw uitgesteld naar 1 januari in 2024. Of dit gehaald wordt weten we nog niet 100% zeker. Zodra er meer duidelijkheid is, brengen wij u hiervan op de hoogte.

Pensioenakkoord

De Wet bedrag ineens komt voort uit het pensioenakkoord. Daarin staan nieuwe afspraken over pensioen en de Algemene Ouderdomswet (AOW). Als gevolg van het pensioenakkoord wordt er ook gewerkt aan een nieuw pensioenstelsel. Dat zorgt ervoor dat pensioenregelingen bij pensioenfondsen duidelijker en persoonlijker worden.

Lees meer over het nieuwe pensioenstelsel en wat dit voor u betekent.