Waarin beleggen we?

BPF Schilders beheert het pensioen voor circa 109.000 deelnemers en gepensioneerden. Alle pensioenpremies die binnenkomen, beleggen wij. Wij beleggen onder meer in ondernemingen en projecten die oplossingen bieden voor gezondheidszorg, voedselzekerheid, waterschaarste en klimaatverandering.

We spreiden onze beleggingen zorgvuldig en beleggen over de hele wereld in veel verschillende beleggingen. Dat doen we voor een zo goed mogelijk evenwicht tussen rendement en risico. Zo ziet onze beleggingsportefeuille er op hoofdlijnen uit:

  • 17% in kas en staatsobligaties, aangevuld met rentederivaten. Kas en staatsobligaties zorgen voor stabiliteit in de portefeuille. Samen met de rentederivaten zorgen ze er bovendien voor dat de dekkingsgraad van het pensioenfonds minder gevoelig wordt voor renteveranderingen.
  • 32% in bedrijfsobligaties. Deze hebben een iets hoger risico, maar leveren naar verwachting ook iets meer rendement. In 2019 is een deel van de beleggingen in bedrijfsobligaties vervangen door beleggingen in Nederlandse woninghypotheken.
  • 51% in aandelen, onroerend goed en infrastructuur. Deze beleggingen zijn het meest risicovol, maar leveren naar verwachting ook het hoogste rendement.

Lees meer over waarin BPF Schilders belegt.

Uitsluitingen

Wij beleggen in de PGGM fondsen en kunnen ons vinden in het ​daarin gehanteerde beleid van PGGM. Zo worden ondernemingen en staatsobligaties soms uitgesloten. We beleggen bijvoorbeeld niet in ondernemingen die controversiële wapens maken. Ook het beleggen in fossiele brandstoffen past niet meer bij de huidige tijd waarin duurzame energievoorziening steeds belangrijker wordt om de nadelige gevolgen van klimaatverandering te beperken. Daarom bouwen we beleggingen in bijvoorbeeld kolen en teerzand af. Staatsobligaties van landen waarop een sanctie van de Verenigde Naties en/of de Europese Unie rust, zijn ook uitgesloten.

Lees in welke ondernemingen we niet beleggen.

Statement over beleggingen in Rusland

7 maart 2022

BPF Schilders is geschokt door de inval van Rusland in Oekraïne en het geweld dat daarbij wordt gebruikt. We leven mee met de burgers die hier hard door worden geraakt. Deze verschrikkelijke situatie heeft ook economische gevolgen. BPF Schilders spreidt beleggingen zorgvuldig en belegt over de hele wereld in veel verschillende beleggingen, ook in Rusland. Op 1 februari was 0,6 procent van de totale beleggingsportefeuille belegd in Rusland. BPF Schilders onderzoekt wat de mogelijkheden zijn om afstand te doen van deze Russische beleggingen en houdt daarbij de belangen van de deelnemers zorgvuldig in het oog. BPF Schilders blijft vanzelfsprekend de ontwikkelingen en de wereldwijde sancties jegens Rusland nauwgezet volgen en daarop reageren.