Waarin beleggen we?

BPF Schilders beheert het pensioen voor circa 109.000 deelnemers en gepensioneerden. Alle pensioenpremies die binnenkomen, beleggen wij. Wij beleggen onder meer in ondernemingen en projecten die oplossingen bieden voor gezondheidszorg, voedselzekerheid, waterschaarste en klimaatverandering.

We spreiden onze beleggingen zorgvuldig en beleggen over de hele wereld in veel verschillende beleggingen. Dat doen we voor een zo goed mogelijk evenwicht tussen rendement en risico. Zo ziet onze beleggingsportefeuille er op hoofdlijnen uit:
• 17% in kas en staatsobligaties, aangevuld met rentederivaten. Kas en staatsobligaties zorgen voor stabiliteit in de portefeuille. Samen met de rentederivaten zorgen ze er bovendien voor dat de dekkingsgraad van het pensioenfonds minder gevoelig wordt voor renteveranderingen. 
• 32% in bedrijfsobligaties. Deze hebben een iets hoger risico, maar leveren naar verwachting ook iets meer rendement. In 2019 is een deel van de beleggingen in bedrijfsobligaties vervangen door beleggingen in Nederlandse woninghypotheken.
• 51% in aandelen, onroerend goed en infrastructuur. Deze beleggingen zijn het meest risicovol, maar leveren naar verwachting ook het hoogste rendement.

Lees meer over waarin BPF Schilders belegt.

Uitsluitingen

We sluiten soms ondernemingen en staatsobligaties uit. We beleggen bijvoorbeeld niet in ondernemingen die controversiële wapens maken. Staatsobligaties van landen waarop een sanctie van de Verenigde Naties en/of de Europese Unie rust, zijn ook uitgesloten.

Lees in welke ondernemingen we niet beleggen.

Statement over beleggingen in ondernemingen met belangen in Myanmar


Myanmar gaat, sinds het leger in februari een staatsgreep heeft gepleegd, gebukt onder een militaire junta. BPF Schilders vindt deze situatie uiterst zorgelijk. BPF Schilders is geen directe financier van de Myanmarese overheid. Wij volgen sancties van de Europese Unie (EU) tegen dit land en sluiten daarom beleggingen in Myanmarese staatsobligaties uit.

Onze beleggingen in beursgenoteerde ondernemingen met belangen in Myanmar zijn onderdeel van een wereldwijd gespreide, passief beheerde beleggingsportefeuille. Wij willen dat deze portefeuille ten minste voldoet aan de richtlijnen voor maatschappelijk en verantwoord ondernemen, zoals die zijn opgesteld door de OESO. Mensenrechten is een belangrijk aspect dat wordt meegewogen in onze beleggingen, naast financiële aspecten en impact op milieu en klimaat.

Om dit vast te stellen, screenen we regelmatig alle beleggingen. Daarbij maken we gebruik van data van een externe, onafhankelijke dataleverancier. Ondernemingen waar sprake is van zeer ernstige overtredingen van deze normen, kunnen in aanmerking komen voor het verkopen van onze belangen. Met andere, ernstige overtreders kan PGGM namens BPF Schilders haar invloed als aandeelhouder aanwenden.

Namens BPF Schilders bestudeert PGGM nu zeer zorgvuldig wat de rol van de genoemde ondernemingen in Myanmar is. Daarbij betrekken we ook eventuele nieuwe informatie van onze dataleverancier. Deze analyse, in combinatie met ons beleggingsbeleid, bepaalt eventuele vervolgacties.