We beleggen verantwoord

BPF Schilders probeert met de premies op een verantwoorde manier rendement te maken. Wij zijn er van overtuigd dat maatschappelijk verantwoord beleggen een positieve invloed heeft op het rendement-risico profiel van de beleggingen. En dat verantwoord beleggen bovendien de risico’s verlaagt.

Wij besteden bij onze beleggingskeuzes dan ook veel aandacht aan kwesties op gebied van milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur. Niet alleen een goede financiële toekomst is van belang, maar ook een goede leefomgeving. BPF Schilders heeft de verantwoordelijkheid om ook aan dit belang bij te dragen.

Bekijk het filmpje over beleggen. In 2 minuten bent u helemaal op de hoogte.


 

Hoe vult BPF Schilders verantwoord beleggen in?

BPF Schilders streeft ernaar om bij te dragen aan een duurzame samenleving. Via ons beleggingsbeleid streven we naar een prettige leefomgeving. Dit doen we door verantwoord te beleggen. Dit doen we ook door onze invloed uit te oefenen voor meer duurzaamheid. We oefenen invloed uit vanuit onze rol als aandeelhouder in ondernemingen. Dat doen we ook als klant van de financiële instellingen die uw pensioengeld beleggen.

A. We nemen duurzaamheid mee in onze beleggingsbeslissingen

BPF Schilders vraagt de partijen die voor ons beleggen om duurzaamheidsrisico’s én kansen bewust mee te nemen in alle beleggingsprocessen. Dit noemen we ESG-integratie. BPF Schilders geeft voorrang aan vermogensbeheerders die - net als wij -ondertekenaar zijn van de UN Principles for Responsible Investment.

B. We zoeken naar beleggingen waarmee we bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken

Binnen de randvoorwaarde van een goed rendement, geeft BPF Schilders de voorkeur aan beleggingen die op de lange termijn een duurzame samenleving bevorderen. Wij zoeken naar beleggingen die een positieve bijdrage leveren aan:
- Een duurzame samenleving.
- De Nederlandse economie.
- Indien mogelijk aan de eigen sector in het bijzonder.

C. We treden op als actief eigenaar

Wij gebruiken onze invloed als aandeelhouder om de kwaliteit, duurzaamheid en continuïteit van ondernemingen en markten te verbeteren. Dit betekent dat wij stemmen op aandeelhoudersvergaderingen en dat we met ondernemingen en marktpartijen in dialoog gaan over gewenste veranderingen. Onderwerpen waarover wij gesprekken voeren, zijn een goed ondernemingsbestuur, een duurzaam financieel stelsel, arbeidsrechten, gezondheid, klimaatverandering en milieuvervuiling.

D. We sluiten beleggingen uit

Bedrijven en organisaties die niet voldoen aan de minimale duurzaamheidseisen die BPF Schilders stelt, zullen dat gedrag moeten veranderen. Bijvoorbeeld als zij betrokken zijn bij ernstige milieuvervuiling, corruptie of mensenrechtenschendingen. Wanneer ondernemingen geen verandering laten zien, kunnen wij ervoor keizen niet meer in deze ondernemingen te beleggen. Dit noemen wij 'Uitsluiten'.
BPF Schilders wil ook niet beleggen in ondernemingen die direct betrokken zijn bij de productie van en/of handel in controversiële wapens. Daarnaast beleggen wij niet in staatsobligaties van landen die onderworpen zijn aan sancties door de VN Veiligheidsraad.
Wij vragen de partijen die voor ons beleggen te voorkomen dat zij namens BPF Schilders in uitgesloten entiteiten beleggen. Wij aanvaarden dat het uitsluiten van zulke onverantwoorde beleggingen - binnen marges - rendement kan kosten.

Transparantie en dialoog

Wij vragen van partijen die voor ons beleggen om te rapporteren over de invulling die zij hebben gegeven aan maatschappelijk verantwoord beleggen. Zelf leggen wij ook verantwoording af over de keuzes die wij maken op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen. Hierover vindt u hieronder verschillende rapportages.

Lees meer 

UN Principles for Responsible Investment

BPF Schilders is sinds 2010 ondertekenaar van de UN Principles for Responsible Investment (PRI). Dit betekent vrij vertaald: principes voor verantwoord beleggen. Hier leest u de principes die BPF Schilders heeft ondertekend.

Lees de principes