Stijging van uw pensioen: toeslagverlening

Elk jaar wordt het leven duurder. Daarom is het belangrijk dat uw pensioen zijn waarde houdt. Om dat mogelijk te maken is het onze ambitie uw pensioen jaarlijks te verhogen. Dit heet toeslagverlening.

Maar wanneer kunnen wij uw pensioen aanpassen aan de gestegen prijzen? Klik op onderstaande afbeelding voor een duidelijk antwoord op deze vraag.

Wat is toeslagverlening precies?

Normaal gesproken wordt geld ieder jaar iets minder waard. U kunt met hetzelfde bedrag volgend jaar iets minder kopen dan in het afgelopen jaar. Dat heet ‘inflatie’. Vanwege de inflatie probeert BPF Schilders uw opgebouwde pensioen jaarlijks te indexeren (dat noemen we toeslagverlening). Dat wil zeggen dat het opgebouwde pensioen jaarlijks meegroeit met de algemene prijsstijging. Wij noemen dit een waardevast pensioen.

Wat gebeurt er als het financieel mee- of tegenzit?

Het lukt niet altijd om de pensioenen mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Als het financieel tegenzit, kan het zo zijn dat BPF Schilders geen of geen volledige toeslag kan verlenen. Dat betekent dan dat uw pensioen minder waard wordt. Zit het daarna financieel mee? Dan kan er eventueel extra toeslag worden verleend om gemiste toeslag in te halen en daarmee de koopkracht te herstellen.

Houdt uw pensioen zijn waarde?

Wij besluiten elk jaar of er toeslag kan worden verleend. Daarvoor kijken we of er genoeg financiële ruimte is om de pensioenen geheel of gedeeltelijk mee te laten groeien met de algemene prijsstijging (tot 2015 werd gekeken naar de loonontwikkeling). 

Per januari dit jaar hebben we de pensioenen niet kunnen verhogen. Voor (gedeeltelijke) toeslagverlening moet onze beleidsdekkingsgraad op 30 september van elk jaar, minimaal 110% zijn. Dat was niet het geval. 

Overzicht toeslagverlening

Toeslagverlening vanaf 2010

Datum  Toeslagverlening Ambitie*   Stijging van de prijzen**
2020 0,00% 0,99% 1,11%
2019 0,00% 1,64% 2,65%
2018 0,50% 1,47% 1,88%
2017  0,00%  1,47%  1,45%
2016  0,00%  0,00%  0,07%
2015  0,00%  1,31%  0,54%
2014  0,00%  2,25%  0,89%
2013  0,00%  1,00%  2,44%
2012  0,00%  2,00%  2,32%
2011  0,77%  1,08%  2,69%
2010  1,00%  2,00%  1,58%

De gemiste toeslag voor 2010 is maximaal 1,65%.

* Tot 2015 was het toeslagenbeleid gebaseerd op de stijging van de lonen in de sector Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf.
** Tot en met 2018 waren de cijfers in deze tabel gebaseerd op cijfers van het CBS over de periode van 1 januari tot en met 31 december. De cijfers over de stijging van de prijzen zijn gebaseerd op cijfers van het CBS over de periode 1 oktober (t-1) tot 30 september (t). Deze periode is gelijk aan de periode waarover de ambitie wordt bepaald.


Toeslagverlening

Lees meer over de regels van het verlenen van toeslag en (het inhalen van) gemiste toeslagen.

Regels toeslagverlening