Een geslaagde en vitale ochtend: terugblik op de Werkgeversworkshop

22 november 2018

Dinsdag 13 november kwamen werkgevers uit onze sector bij elkaar voor een inhoudelijke sessie rondom het thema ‘Een gezonde onderneming met vitale werknemers’.

In vogelvlucht nam werkgeversvoorzitter Cathrin van der Werf de aanwezigen mee langs de huidige stand van zaken in de pensioenwereld. Hoe staat het pensioenfonds er nu voor en wat gaat er in de komende tijd gebeuren?

Winterwerkloosheid

Vervolgens vertelde Emile van der Linde van adviesbureau Andare, over hoe relevant duurzame inzetbaarheid van werknemers is. Ook vertelde hij welke stappen er gezet moeten worden om dit in je bedrijf te realiseren. Hij gaf een aantal praktische tips en ideeën mee. Zo kwam het onderwerp ‘winterwerkloosheid’ aan de orde. Een onderwerp dat voor veel werkgevers herkenbaar is. Emile’s suggestie? Leen uw werknemers tijdelijk uit aan een ander bedrijf, die in de winter juist behoefte hebben aan extra mensen.

Nieuwe inzichten

Tot slot namen Koos Huitema en Yvo Snijders, adviseurs van BPF Schilders, het woord. Zij boden de aanwezigen concrete handvatten voor een vitaal pensioen. Samen met de zaal bespraken zij de verschillende mogelijkheden als het gaat om pensioen. Deeltijdpensioen bijvoorbeeld, een optie waar werknemers – in overleg met hun werkgever – een deel van de week werken en een deel van de week met pensioen zijn. Deze gefaseerde methode levert voordelen op voor zowel werkgevers als werknemers. Na een gezamenlijke lunch ging iedereen weer met nieuwe inzichten en nieuw opgedane kennis naar huis.

Tevreden naar huis

Van de 45 aanwezige werkgevers hebben 25 hun mening over de bijeenkomst gegeven. 92% geeft aan dat de behandelde onderwerpen relevant voor hen waren. Iedereen was het er over eens dat de presentatoren de materie begrijpelijk uitlegden en voldoende kennis hadden. Daarnaast zijn de vragen die werkgevers hadden, inhoudelijk voldoende beantwoord. Er zijn ook suggesties gegeven voor het verbeteren van de bijeenkomst, zoals het verhogen van de interactie en het nog dieper ingaan op specifieke situaties (bijvoorbeeld de ANW-vangnetregeling en het effect van een WW-uitkering op pensioen). De bijeenkomst werd gemiddeld met een 8 gewaardeerd.

Download de presentatie

Terugblik werkgeversworkshop 2018