Uw pensioenfonds in 2020

25 juni 2021

In 2020 hield het coronavirus ons in de greep. Overal lazen we over de invloed die het coronavirus heeft op de wereldeconomie. En daarmee op de dekkingsgraad van alle pensioenfondsen, ook die van BPF Schilders. De dekkingsgraad laat zien of BPF Schilders genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen. Eind 2020 stond de beleidsdekkingsgraad op 96,4%, eind 2019 was dit 105,8%.

Wij houden nauwlettend in de gaten wat dit betekent voor uw pensioen. Hierbij hebben wij ook oog voor de lange termijn. Pensioen is en blijft namelijk een zaak van de lange termijn. Ondanks een spannend jaar heeft BPF Schilders in 2020 een positief beleggingsrendement behaald van 6,34%.

Aantal pensioenopbouwers gestegen

In 2020 is het aantal actieve deelnemers, net als in 2019, toegenomen. Deze groei is toe te schrijven aan de groei van het aantal ondernemers. In 2020 ontvingen we eenmalig meer pensioenpremie, maar betaalden we ook meer pensioen uit.

Pensioenpremie

De pensioenpremies bestaan uit de pensioenpremie en de premie voor de inkoopregeling. De inkoopregeling is een overgangsregeling voor werknemers en eindigde in 2020. Hierdoor ontving BPF Schilders in 2020 eenmalig meer premie. Hiermee worden de pensioenaanspraken verhoogd voor de deelnemers die daar recht op hebben.

Betaalde pensioenen

De pensioenuitkeringen zijn gestegen. Dit komt door een stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden.

Pensioenuitvoeringskosten

Om de pensioenregeling uit te voeren maken we kosten. Kosten voor bijvoorbeeld de administratie, de pensioenuitvoering van het fonds en voor de communicatie met u. In 2020 zijn de kosten toegenomen van 161 euro naar 191 euro per deelnemer. De kosten zijn toegenomen, omdat de pensioenuitvoering duurder is  geworden. Meer weten over kosten? Bekijk het filmpje ‘kosten voor uw pensioen’.

Meer weten?

In ons jaarverslag leest u precies wat we in 2020 hebben gedaan en wat wij hebben gepresteerd.

Download het jaarverslag

Liever een overzicht met veel beeld en weinig tekst?

Download dan het verkorte jaarverslag