Hoorrecht voor gepensioneerden en oud-deelnemers

Nederland heeft sinds 1 juli 2023 nieuwe regels voor pensioen. Die passen beter bij de manier waarop we nu leven en werken. De komende tijd maken de sociale partners (werkgeversorganisatie OnderhoudNL en de vakbonden FNV, CNV en LBV) belangrijke keuzes over de nieuwe pensioenregeling.

Sociale partners en het bestuur van BPF Schilders kijken bij het maken van de afspraken naar de belangen van werknemers en werkgevers, maar ook van gepensioneerden en oud-deelnemers. In het bestuur van BPF Schilders zit bijvoorbeeld een bestuurslid op voordracht van gepensioneerden. In het verantwoordingsorgaan zijn gepensioneerden vertegenwoordigd. En ook via FNV laten gepensioneerden zich actief horen binnen de vakvereniging.
Daarnaast heeft de wetgever in de wet hoorrecht voor gepensioneerden en oud-deelnemers vastgelegd.

Laat uw stem horen via een vereniging

Dankzij het hoorrecht kunt u via een vereniging gezamenlijk uw mening geven over het plan voor de overgang naar de nieuwe pensioenregeling. Ook wel het concept-transitieplan genoemd. Uw standpunten en ideeën wegen sociale partners zorgvuldig mee in de definitieve afspraken.

Voorwaarden hoorrecht

Verenigingen die gebruik willen maken van het hoorrecht, moeten aan verschillende eisen voldoen:

  • De vereniging moet voldoen aan de wettelijke eisen die gelden voor een vereniging.
  • In de statuten moet staan dat de vereniging opkomt voor de belangen van gepensioneerden of voormalige deelnemers.
  • De vereniging moet minimaal 1.000 gepensioneerden of voormalige deelnemers van BPF Schilders vertegenwoordigen.

Zo meldt een vereniging zich aan

Op dit moment bestaat er nog geen vereniging van pensioengerechtigden of van oud-deelnemers. Wilt u een vereniging oprichten en gebruik maken van het hoorrecht? Meld deze vereniging dan vóór 15 september 2023 aan bij de sociale partners, via e-mailadres: info@bpfschilders.nl.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag                                           

Heeft u een inhoudelijke vraag over nieuwe regels voor pensioen? Bij BPF Schilders helpen we u graag verder. Naast het contactformulier, e-mail info@bpfschilders.nl en bellen, kunt u ons ook een brief sturen:

BPF Schilders
Postbus 702
3700 AS ZEIST

2 augustus 2023