Veelgestelde vragen over de nieuwe pensioenregeling

Nederland krijgt nieuwe regels voor pensioen. Bent u benieuwd wat dat voor u betekent of wanneer BPF Schilders overgaat naar een nieuwe pensioenregeling? Lees het antwoord deze en andere vragen in de veelgestelde vragen.

Ik bouw pensioen op bij BPF Schilders

Bouwt u pensioen op bij BPF Schilders? Lees wat er voor u verandert en het antwoord op andere vragen over de nieuwe pensioenregels.

Wat blijft er hetzelfde voor mij?

Veel blijft hetzelfde. U blijft pensioen opbouwen bij BPF Schilders. U deelt de risico’s met uw collega-schilders. Ook ontvangen uw partner en kinderen nog steeds een uitkering van ons als u overlijdt.

Wat verandert er voor mij?

Er veranderen verschillende dingen. Dit zijn voor u de drie belangrijkste:

 1. Persoonlijk pensioenvermogen
  Het pensioen dat u tot de eerste week van 2026 opbouwde, zet BPF Schilders om naar een bedrag. Het bedrag noemen we uw pensioenvermogen. Uit dat pensioenvermogen krijgt u elke maand pensioen als u met pensioen gaat.

 2. Meebewegen met de beleggingen
  Het bedrag dat u opbouwt en later ontvangt kan schommelen. Dat komt omdat uw pensioen in de nieuwe regels meebeweegt met de beleggingen. Het stijgt sneller als het goed gaat en gaat eerder omlaag als het minder goed gaat.

 3. Nieuwe regels voor partner- en wezenpensioen
  Er komen nieuwe regels over de hoogte van het partner- en wezenpensioen. Wilt u meer weten over wat er verandert? Lees dan de samenvatting van het transitieplan. In het transitieplan staan keuzes en afspraken over de nieuwe pensioenregels.

  Lees de samenvatting

Wat gebeurt er met mijn opgebouwde pensioen?

Uw opgebouwde pensioen zet BPF Schilders om naar een bedrag. Dat bedrag noemen we uw persoonlijk pensioenvermogen.

We beleggen het persoonlijk pensioenvermogen. Uit het persoonlijk pensioenvermogen krijgt u later elke maand pensioen.

Gaat mijn pensioen er op achteruit/vooruit?

De vakbonden en werkgeversorganisatie willen voorkomen dat uw verwachte pensioen in de nieuwe pensioenregeling minder wordt. Daarom maakten ze afspraken.

Bouwt u bij de start van de nieuwe regeling pensioen op? U krijgt dan een vergoeding als uw pensioen erop achteruit gaat. Die vergoeding komt in uw persoonlijke pensioenvermogen. U krijgt de vergoeding om het verlies van uw verwachte pensioen goed te maken. Dat noemen we compenseren. Compenseren kan alleen als er genoeg geld beschikbaar is.

Ik word ziek of arbeidsongeschikt. Blijf ik pensioen opbouwen?

Ja. U betaalt geen premie als u een jaar ziek bent. Dat geldt ook in de nieuwe regeling. U betaalt ook geen premie als u arbeidsongeschikt bent en aan de voorwaarden voldoet.

Waar lees ik het laatste nieuws?

U leest het laatste nieuws over de nieuwe pensioenregeling op onze website of in de nieuwsbrief. Of in het Pensioenblad.

Heeft u uw e-mailadres al aan ons doorgeven? Als u uw e-mailadres aan ons doorgeeft, bent u altijd snel op de hoogte van het laatste pensioennieuws.

Geef u e-mailadres door

Ik wil geen pensioen opbouwen in de nieuwe regeling. Kan ik bezwaar maken?

U kunt helaas geen bezwaar maken. De vakbonden en werkgeversorganisatie bepaalden dat alle pensioenen overgaan naar de nieuwe regeling.

Verandert de hoogte van mijn pensioen in de nieuwe regeling?

Het kan dat de hoogte van uw verwachte pensioen verandert. De vakbonden en werkgeversorganisatie willen voorkomen dat uw verwachte pensioen erop achteruit gaat. Daarom maakten ze afspraken.

Gaat uw verwachte pensioen er in de nieuwe regeling op achteruit? U krijgt dan een vergoeding. De vergoeding nemen we op in uw persoonlijke pensioenvermogen. Dat is het bedrag waar u straks maandelijks pensioen uit krijgt.

U krijgt de vergoeding om het verlies van uw verwachte pensioen goed te maken. Dat noemen we compenseren. Compenseren kan alleen als er op 1 januari 2026 genoeg geld beschikbaar is.

Ik ga bijna met pensioen. Kan ik straks dezelfde keuzes maken?

Uw keuzes veranderen niet. U kunt straks nog steeds:

 • Uw pensioen maximaal 10 jaar voordat uw AOW ingaat in laten gaan
 • Kiezen voor eerst een hoger of lager pensioen
 • Voor een deel met pensioen gaan
 • Kiezen voor wel of geen partnerpensioen

Lees meer over pensioenkeuzes

Ik wil geen pensioen meer opbouwen. Kan dat?

Nee, dat kan niet. U bouwt verplicht pensioen bij ons op als u in de sector Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf werkt. Dat blijft hetzelfde in de nieuwe pensioenregeling.

Kan ik zelf bepalen waarin BPF Schilders belegt?

Nee, dat kan niet.

Wat verandert er aan het partnerpensioen?

Overlijdt u voordat u met pensioen gaat? Dan ontvangt uw partner een partnerpensioen. De hoogte van dit partnerpensioen verandert in de nieuwe pensioenregeling:

 • Uw partner ontvangt tot de AOW-leeftijd 40% van uw salaris. Het partnerpensioen is exclusief 8% vakantiegeld.
 • Uw partner ontvangt na het bereiken van de AOW-leeftijd levenslang 10% van het salaris.

Het partnerpensioen dat u in de regeling van nu opbouwde blijft ook bestaan. Overlijdt u voor u met pensioen gaat? Dan krijgt uw partner ook het partnerpensioen dat u voor de nieuwe regeling opbouwde.

Overlijdt u als u al met pensioen bent? Dan ontvangt uw partner partnerpensioen. Uw partner ontvangt het bedrag waar u voor koos.

Wat verandert er aan het wezenpensioen?

Uw kinderen ontvangen tot ze 25 jaar zijn 10% van uw pensioenloon als u overlijdt vóór uw pensioendatum. Uw kinderen ontvangen dan ook het wezenpensioen dat u voor de nieuwe pensioenregeling opbouwde.

Overlijdt u na uw pensioendatum? Dan ontvangen uw kinderen tot ze 25 jaar zijn 10% van uw pensioen.


Ik krijg pensioen

Bent u al met pensioen? Lees het antwoord op veelgestelde vragen over de nieuwe regeling als u al met pensioen bent.

Wat gebeurt er met mijn pensioen?

Uw pensioen zet BPF Schilders om naar een bedrag. Dat bedrag noemen we uw persoonlijk pensioenvermogen. U ontvangt elke maand pensioen uit het persoonlijk pensioenvermogen.

Schommelt mijn pensioen straks?

In de nieuwe pensioenregeling bepalen we elk jaar opnieuw de hoogte van uw pensioen. Dat betekent dat uw pensioen meer kan schommelen. Als het goed gaat, gaat uw pensioen omhoog en als het minder gaat kan uw pensioen dalen. De vakbonden en werkgeversorganisatie willen een daling voorkomen.

Daarom is er een reserve. Daarmee kunnen we een daling zoveel mogelijk voorkomen als het minder goed gaat. Die reserve heet een solidariteitsreserve.

Wat verandert er aan het partnerpensioen?

Overlijdt u als u al met pensioen bent? Dan ontvangt uw partner partnerpensioen. Uw partner ontvangt het percentage partnerpensioen waar u voor koos. Dit verandert niet.

Ik wil niet dat het pensioen dat ik ontvang overgaat naar de nieuwe regeling. Kan ik bezwaar maken?

U kunt helaas geen bezwaar maken. De werknemers- en werkgeversorganisaties (sociale partners) spraken af dat uw pensioen overgaat naar de nieuwe pensioenregeling. U kunt dan geen bezwaar maken, dat staat in de wet.

Ik woon in het buitenland en ontvang daar mijn pensioen, wat verandert er voor mij?

Voor uw pensioen gelden dezelfde regels als in Nederland. De nieuwe regels gelden dus ook als u in het buitenland woont.

U leest het laatste nieuws over de nieuwe pensioenregeling bij BPF Schilders in de nieuwsbrief of het Pensioenblad. Of op de website.

Kan ik mijn pensioen kwijtraken bij de overgang naar de nieuwe regeling?

Nee, dat kan niet.

Kan mijn pensioenvermogen op raken?

Nee, dat kan niet. U blijft zeker van een levenslang pensioen.


Ik krijg partner-, wezen- of arbeidsongeschiktheidspensioen

Ook de partner-, wezen- of arbeidsongeschiktheidspensioenen gaan over naar de nieuwe pensioenregels. Lees het antwoord op vragen over deze pensioenen.

Ik ontvang partner- of wezenpensioen, wat verandert er voor mij?

Uw partner- of wezenpensioen gaat over naar de nieuwe pensioenregeling.

In de nieuwe pensioenregeling bepalen we elk jaar opnieuw de hoogte van uw pensioen. Dat betekent dat uw pensioen meer kan schommelen. Als het goed gaat, gaat uw pensioen omhoog en als het minder gaat kan uw pensioen dalen.

De vakbonden en werkgeversorganisatie willen een daling voorkomen. Daarom is er een reserve. Daarmee kunnen we een daling zoveel mogelijk voorkomen als het minder goed gaat. Die reserve heet een solidariteitsreserve.

Wat verandert er voor het wezenpensioen?

In de nieuwe regeling ontvangen kinderen een wezenpensioen tot ze 25 jaar zijn. Dat is voor uw pensioendatum 10% van uw salaris. Als u na uw pensioen overlijdt, ontvangen uw kinderen 10% van uw pensioen.

Ik ontvang een arbeidsongeschiktheidspensioen, wat verandert er voor mij?

We passen uw pensioen nu automatisch aan op 1 januari en 1 juli. We passen het aan met hetzelfde percentage waarmee de WAO-uitkering omhoog gaat.

In de nieuwe regeling bepalen we elk jaar opnieuw de hoogte van uw pensioen. Dat betekent dat uw pensioen meer kan schommelen. Als het goed gaat met de beleggingen, gaat uw pensioen omhoog. Als het minder gaat, kan uw pensioen dalen.

De vakbonden en werkgeversorganisatie willen een daling voorkomen. Daarom is er een reserve. Daarmee kunnen we een daling zoveel mogelijk voorkomen als het minder goed gaat. Die reserve heet een solidariteitsreserve.

Ik ontvang een ANW-vangnetuitkering, wat verandert er voor mij?

Deze gaat net als uw partnerpensioen over naar de nieuwe regeling. Ook de einddatum van de regeling verandert niet. U krijgt deze tot uw AOW-leeftijd.

In de nieuwe pensioenregeling bepalen we elk jaar opnieuw de hoogte van uw pensioen. Dat betekent dat uw pensioen meer kan schommelen. Als het goed gaat, gaat uw pensioen omhoog en als het minder gaat kan uw pensioen dalen.

De vakbonden en werkgeversorganisatie willen een daling voorkomen. Daarom is er een reserve. Daarmee kunnen we een daling zoveel mogelijk voorkomen als het minder goed gaat. Die reserve heet een solidariteitsreserve.


Ik bouwde in het verleden pensioen op

Ook als u in het verleden pensioen opbouwt, gaat uw pensioen over naar de nieuwe pensioenregels. Lees meer over wat er voor u verandert.

Wat verandert er voor mij?

Uw opgebouwde pensioen gaat over naar de nieuwe regeling. We zetten het om naar een persoonlijk pensioenvermogen. Dat is een bedrag waarmee we beleggen en waaruit u later elke maand pensioen ontvangt.

Bouwde u eerder partnerpensioen bij BPF Schilders op?

Bouwde u eerder partnerpensioen bij BPF Schilders op? Uw opgebouwde partnerpensioen blijft voor uw partner bestaan.


Algemene vragen over nieuwe regels voor pensioen bij BPF Schilders

Ook BPF Schilders gaat aan de slag met de nieuwe regels voor pensioen. Vind het antwoord op veelgestelde vragen over uw pensioen bij BPF Schilders.

Waarom komen er nieuwe regels voor pensioen?

 1. We werken anders
  In Nederland werken we anders. Mensen veranderen sneller van baan, hebben geen vaste baan of worden ondernemer. De pensioenregels van nu passen daar niet goed bij.
 2. Pensioen verhogen
  Als het nu goed gaat met de BPF Schilders, gaat uw pensioen soms niet omhoog. De nieuwe regels zorgen ervoor dat uw pensioen meebeweegt met de beleggingsresultaten van BPF Schilders. Dat betekent dat uw pensioen sneller stijgt als het goed gaat en eerder omlaag gaat als het minder goed gaat.
 3. Duidelijker
  Het is nu soms onduidelijk voor u hoeveel u betaalt voor uw pensioen en hoeveel u opbouwt. Dat wordt in de nieuwe regeling duidelijker. U ziet ook beter wat we opzij zetten voor als u arbeidsongeschikt raakt of overlijdt.

Voor wie gelden de nieuwe regels?

De nieuwe regels gelden voor iedereen die pensioen opbouwt of opbouwde bij BPF Schilders. Maar ook voor iedereen die een pensioen van BPF Schilders ontvangt.

Wat voor regeling krijgt BPF Schilders?

BPF Schilders krijgt een solidaire premieregeling. In de pensioenregeling zoals u die nu kent staat de hoogte van uw pensioen vast. In de nieuwe pensioenregeling staat vast hoeveel premie u betaalt. Dat heet een premieregeling. Iedereen die meedoet aan de regeling van BPF Schilders betaalt dezelfde premie.

Het solidaire (samen) gedeelte in de premieregeling is dat we tegenvallers in de beleggingen samen opvangen. Als het goed gaat, gaat een deel van de inkomsten uit het beleggen naar een reserve. Zit het een jaar tegen? Dan proberen we te voorkomen dat we de pensioenen moeten verlagen. We gebruiken daarvoor een reserve. Die reserve noemen we een solidariteitsreserve.

Wanneer gaat BPF Schilders over naar de nieuwe pensioenregeling?

Uw pensioen gaat vanaf 1 januari 2026 over naar de nieuwe regeling. In 2024 werkt BPF Schilders de inhoud van de nieuwe pensioenregeling uit. We zetten in 2025 alles klaar voor de overgang.

Naar de tijdlijn

Wie maken afspraken over de nieuwe pensioenregeling?

De werknemers- en werkgeversorganisaties (sociale partners) maakten afspraken over de nieuwe pensioenregeling. Voor u zijn dat vakbonden CNV, FNV en LBV en werkgeversorganisatie OnderhoudNL.

De afspraken over de nieuwe pensioenregels vindt u in het transitieplan.

Naar het transitieplan

Mag ik mijn mening geven over de nieuwe regeling?

Vakbonden FNV, CNV en LBV en werkgeversorganisatie OnderhoudNL maakten samen een plan. In dat plan staat hoe BPF Schilders overgaat naar de nieuwe pensioenregeling.

De vakbonden en werkgeversorganisatie legden het plan met afspraken over de nieuwe pensioenregeling (transitieplan) voor aan hun leden. De leden zijn akkoord gegaan.

De vakbonden denken bij het maken van de keuzes aan u. (Ex-)werknemers zijn de leden van deze organisaties.

Verandert de AOW?

Nee, de nieuwe regels gaan niet over de AOW. Ze gaan alleen over het pensioen dat u opbouwt of opbouwde bij BPF Schilders.

Wanneer krijg ik bericht van BPF Schilders over mijn pensioen?

U ontvangt eind 2025 een persoonlijk bericht van ons. In het bericht staat een voorlopige berekening van uw verwachte pensioen in de nieuwe pensioenregeling. U ontvangt in 2026 een definitieve berekening van ons.

Waar vind ik meer informatie over de nieuwe pensioenregeling?

U leest het laatste nieuws over de nieuwe regeling in het Pensioenblad en de nieuwsbrief. Kent u onze pagina over het nieuwe pensioenstelsel al?

Lees meer over het nieuwe pensioenstelsel

Ik heb een klacht, waar kan ik die indienen?

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent. Dan kunt u een klacht indienen. U geeft uw klacht schriftelijk of via de klantenservice aan ons door.

Meer informatie over klachten

Ik heb een vraag die hier niet tussen staat. Waar kan ik die stellen?

Stel uw vraag aan onze klantenservice. U kunt dat via e-mail, telefoon of per post doen. U kunt ons natuurlijk ook een chatbericht sturen.

Naar de contactmogelijkheden


Vragen over het transitieplan

In het transitieplan staat hoe BPF Schilders overgaat naar de nieuwe pensioenregeling. De vakbonden en werkgeversorganisatie maakten het samen. Lees het antwoord op verschillende vragen over het transitieplan.

Ik lees over een transitieplan. Wat is dat?

De vakbonden CNV, FNV en LBV en werkgeversorganisatie OnderhoudNL maakten afspraken over de nieuwe pensioenregeling. Die afspraken staan in het transitieplan. U leest in het plan bijvoorbeeld wat er met de pensioenen gebeurt. Bent u al met pensioen? In het transitieplan leest u ook wat er gebeurt als u al met pensioen bent.

In het transitieplan staat nog meer informatie. Bent u benieuwd?

Lees de samenvatting

Lees het transitieplan

Wat zijn de belangrijkste afspraken uit het transitieplan?

In het transitieplan staan veel afspraken. Dit zijn de belangrijkste:

 1. De startdatum
  Vanaf 1 januari 2026 bouwt u pensioen op volgens de nieuwe pensioenregeling. De regeling zoals u die nu kent stopt dan.

 2. Solidaire premieregeling
  De vakbonden en werkgeversorganisatie kozen voor een solidaire premieregeling. In de bestaande pensioenregeling staat de hoogte van uw pensioen vast.

  In de nieuwe pensioenregeling staat vast hoeveel premie u inlegt. Dat heet een premieregeling. Het solidaire (samen) gedeelte in de regeling is dat we bijvoorbeeld tegenvallers samen opvangen.

 3. Solidariteitsreserve
  We vangen tegenvallers in de beleggingen met een reserve op. Die reserve noemen we de solidariteitsreserve.

  Gaat het goed? Dan vullen we de reserve. Zit het een jaar tegen? Dan proberen we verlaging van uw pensioen met de reserve zoveel mogelijk te voorkomen.

 4. Alle pensioenen gaan over
  Alle pensioenen gaan over naar de nieuwe regeling. Ook als u een partner-, wezen- of arbeidsongeschiktheidspensioen hebt of een ANW-vangnetuitkering van ons ontvangt.

 5. Compensatie
  De vakbonden en werkgeversorganisatie willen voorkomen dat uw verwachte pensioen in de nieuwe pensioenregeling minder wordt. Daarom maakten ze afspraken.

  Gaat uw verwachte pensioen er in de nieuwe regeling op achteruit? U krijgt dan een vergoeding (opgenomen in uw persoonlijke pensioenvermogen). U krijgt die om het verlies van uw verwachte pensioen goed te maken. Dat noemen we compenseren.

  Compenseren kan alleen als er genoeg geld beschikbaar is. De compensatie geldt alleen als u nu pensioen opbouwt.

Waarom maakten de vakbonden en de werkgeversorganisatie deze afspraken?

CNV, FNV en LBV (vakbonden) en OnderhoudNL (werkgeversorganisatie) willen dat de nieuwe afspraken voor u zo goed mogelijk uitpakken. Alle deelnemers zijn voor de vakbonden en werkgeversorganisatie belangrijk. Eén groep mag niet meer voor- of nadeel hebben dan een andere groep. Daarom lieten de vakbonden en de werkgeversorganisatie berekeningen maken.

Zo ontdekten zij wat de overgang naar de nieuwe regeling voor verschillende groepen betekent. Ze keken naar goede vooruitzichten, maar ook naar slechte. Uit de berekeningen blijkt dat er geen grote voor- of nadelen zullen zijn. En u blijft in de nieuwe regeling betaalbaar pensioen opbouwen.

Wat zijn de volgende stappen?

Het bestuur van BPF Schilders onderzoekt nu of zij de nieuwe regeling kunnen uitvoeren. BPF Schilders maakt een plan waarin staat hoe we de overgang naar de nieuwe pensioenregeling uitvoeren. Dat heet het implementatieplan. De Nederlandsche Bank (DNB) beoordeelt het plan. Ook maakt BPF Schilders een communicatieplan.

In het communicatieplan staat hoe we u informeren over de nieuwe pensioenregeling. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) beoordeelt het communicatieplan.