Wanneer gaan de nieuwe regels voor het pensioen in?

De nieuwe regels voor het pensioen zijn ingegaan op 1 juli 2023. Lees wat de volgende stappen zijn voor BPF Schilders.

BPF Schilders heeft maximaal vier en een half jaar de tijd om over te gaan naar de nieuwe pensioenregels. Op uiterlijk 1 januari 2028 moet BPF Schilders werken volgens het nieuwe pensioenstelsel. BPF Schilders wil al per 1 januari 2026 overgaan op de nieuwe regels.

Tijdlijn van de nieuwe regels voor pensioen

2022

Het Wetsvoorstel voor het nieuwe pensioenstelsel en het advies van de Raad van State gaan naar de Tweede Kamer.

Juli 2022

BPF Schilders maakt een principebesluit voor de solidaire premieregeling.

December 2022

De Wet Toekomst pensioenen is op 22 december 2022 door de Tweede Kamer  aangenomen en bij de Eerste Kamer ingediend.

De beoogde invoeringsdatum van de wet is uitgesteld van 1 januari 2023 naar 1 juli 2023 onder voorbehoud van goedkeuring door de Eerste Kamer.

2023

30 mei 2023

De Eerste Kamer keurt het wetsvoorstel voor de nieuwe pensioenregels goed.

1 juli 2023

De Wet toekomst pensioenen (WTP) is van kracht. Vanaf deze datum gelden de nieuwe pensioenregels.

2023 - 2028

Sociale partners (werknemers- en werkgeversorganisaties) maken afspraken over de nieuwe pensioenregeling.

Het bestuur van BPF Schilders richt de nieuwe regeling in voor iedereen die deelneemt aan de pensioenregeling van BPF Schilders.

2025

U krijgt persoonlijk bericht van ons. Daarin staat wat de verwachte hoogte van uw pensioen na de overgang is.

2026

1 januari 2026

BPF Schilders is over naar de nieuwe pensioenregels. U ontvangt ook de definitieve berekening van uw pensioen in de nieuwe regeling.

2028

1 januari 2028

Alle pensioenfondsen werken volgens het nieuwe pensioenstelsel. 

 

Wat betekenen de nieuwe regels voor u?

BPF Schilders maakt uw pensioen klaar voor het nieuwe pensioenstelsel. Lees in vijf punten wat er voor u verandert en hetzelfde blijft.

Lees wat de regeling voor u betekent

Terug naar de beginpagina