Wanneer gaan de nieuwe regels voor het pensioen in?

BPF Schilders moet op uiterlijk 1 januari 2028 moet werken volgens het nieuwe pensioenstelsel. BPF Schilders wil al per 1 januari 2026 overgaan op de nieuwe regels. U ziet op deze pagina de tijdlijn met updates over de overgang.

Tijdlijn van de nieuwe regels voor pensioen

Een illustratie van een man met verfkleuren in zijn hand. Het jaartal 2022 staat ook op de illustratie.

Wetsvoorstel geaccepteerd door Tweede Kamer

Het Wetsvoorstel voor het nieuwe pensioenstelsel en het advies van de Raad van State gaan naar de Tweede Kamer.

Juli 2022

BPF Schilders maakt een principebesluit voor de solidaire premieregeling.

December 2022

De Wet Toekomst pensioenen is op 22 december 2022 door de Tweede Kamer aangenomen en bij de Eerste Kamer ingediend.

De beoogde invoeringsdatum van de wet is uitgesteld van 1 januari 2023 naar 1 juli 2023 onder voorbehoud van goedkeuring door de Eerste Kamer.

Een illustratie van een man met een kwast. Naast hem staat het jaar 2023.

Wetsvoorstel van kracht

30 mei 2023

De Eerste Kamer keurt het wetsvoorstel voor de nieuwe pensioenregels goed.

1 juli 2023

De Wet toekomst pensioenen (WTP) is van kracht. Vanaf deze datum gelden de nieuwe pensioenregels.

Een man en een vrouw met een pot verf. Naast hen staat het jaartal 2023.

Transitieplan gepubliceerd

2024
De vakbonden en werkgeversorganisatie (sociale partners) maken afspraken over de nieuwe pensioenregeling. Die afspraken leggen zij vast in het transitieplan. 

Lees het transitieplan

Het bestuur van BPF Schilders richt de nieuwe regeling in voor iedereen die deelneemt aan de pensioenregeling van BPF Schilders.

Een illustratie van een man met een tablet in zijn handen. Naast hem zit een kat en staat het jaartal 2025.

Persoonlijk bericht

2025
U krijgt persoonlijk bericht van ons aan het einde van het jaar. Daarin staat wat de verwachte hoogte van uw pensioen na de overgang is.

Een man met een euroteken in zijn handen. Naast hem staat het jaartal 2026.

BPF Schilders naar de nieuwe regels

1 januari 2026

BPF Schilders is over naar de nieuwe pensioenregels. U ontvangt ook de definitieve berekening van uw pensioen in de nieuwe regeling.

Een illustratie van een man met een kwast in zijn handen. Naast hem staat het jaartal 2028.

Alle pensioenfondsen in Nederland over

1 januari 2028

Alle pensioenfondsen werken volgens het nieuwe pensioenstelsel.