Jaarverslag BPF Schilders in 2016: terugblik in vogelvlucht

3 juli 2017

Voor BPF Schilders was 2016 een pittig jaar, dat in het vierde kwartaal kantelde. Zo hoefden we de pensioenen niet te verlagen omdat de dekkingsgraad zich in het vierde kwartaal herstelde. En we behaalden een beleggingsrendement van 9,91%. We hebben voor u de belangrijkste zaken op een rijtje gezet.

Dekkingsgraad

Helaas kon BPF Schilders geen toeslag aan verlenen aan de deelnemers ter compensatie van de prijsinflatie, maar we hoefden de pensioenen gelukkig ook niet te verlagen. We hielden hier wel rekening mee omdat de actuele dekkingsgraad begin 2016 daalde tot dichtbij de kritische grens. Dit was het gevolg van de lage rentestand en de onrust op de financiële markten. De actuele dekkingsgraad herstelde zich en eindigde in december 2016 op 105,2%. Dit was ruim boven de kritische grens van 88%.

Rendement

Het rendement van de beleggingsportefeuille bedroeg 9,91%. Het belegd vermogen is gestegen van (in miljoenen) € 6.024 in 2015 naar € 6.616 in 2016.

Kosten

De kosten voor vermogensbeheer zijn iets gestegen ten opzichte van 2015. De kosten per deelnemer voor de uitvoering van pensioenbeheer zijn gedaald van € 189 naar € 168. Dit wordt veroorzaakt door nauwkeuriger toerekening van de algemene en bestuurskosten aan vermogensbeheer. Daarnaast was in de tijdsbesteding van het bestuur merkbaar dat de transitie van PGGM was afgerond. Dit bracht lagere kosten met zich mee. 

Pensioenreglement in begrijpelijke taal

In 2016 hebben wij veel aandacht besteed aan het herontwerp van het pensioenreglement. We hebben de indeling aangepast en het reglement begrijpelijker opgeschreven. 

Contact en binding met deelnemers

In 2016 was het versterken van binding met deelnemers een belangrijk thema voor ons. Zo is onder meer het pensioenblad vernieuwd en waren er net als in vorige jaren pensioenpresentaties en spreekuren in het land. Ook besteedden we veel aandacht aan Facebook om de interactie met elkaar te vergroten. Dit werpt zijn vruchten af. Via het klantenpanel zijn in 2016 vier communicatiemiddelen onder de loep genomen en verbeterd.

Aantal actieve deelnemers en effecten

In 2016 nam het aantal actieve deelnemers verder af, van 29.096 naar 28.253. Dit resulteerde in lagere pensioenpremies. 

Meer weten?

In ons jaarverslag leest u precies wat we in 2016 hebben gedaan en gepresteerd.

Download het jaarverslag

Liever een overzicht met veel beeld en weinig tekst?

Download dan de samenvatting