Een gang naar de rechter?

​6 april 2017

We staan op dezelfde steigers, maar we denken soms verschillend over het verplichte pensioen dat we opbouwen bij BPF Schilders. Feit is dat we met elkaar al 66 jaar voor generaties vakgenoten een mooi aanvullend pensioen hebben opgebouwd, zodat we op onze oude dag niet van een kale AOW hoeven leven.

Wij volgen de wet

Belangenorganisatie Zelfstandigen Bouw kijkt anders aan tegen de waarde van onze collectieve pensioenregeling. En Zelfstandigen Bouw wil het pensioenfonds nu voor de rechter slepen, omdat we de wet uitvoeren. De wet zegt: iedereen die werkt in het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf – of ze nou in dienst zijn of zelfstandig ondernemer – nemen verplicht deel. BPF Schilders moet er daarom op toezien dat iedereen ook werkelijk premie afdraagt. We herkennen ons daarom niet in de reactie van Zelfstandigen Bouw en zien een eventuele rechtszaak met vertrouwen tegemoet. Zelfstandigen Bouw dreigt ondernemers op te roepen te stoppen met premiebetaling aan het pensioenfonds. Daarmee beschadigt Zelfstandigen Bouw heel bewust het belang van deze collega’s. BPF Schilders zal zich inspannen om deze premie toch te innen. De kosten die daarmee gemoeid zijn, raken niet alleen de niet-betalende ondernemers, maar ook de andere deelnemers in het fonds. Als bestuur raden we onze deelnemers dringend af om schade aan zichzelf en de collega’s te berokkenen.

Vrijstelling niet mogelijk

We begrijpen natuurlijk dat een ondernemer eigen keuzes maakt. Er zijn echter geen wettelijke mogelijkheden om uit het pensioenfonds te stappen. Die conclusie heeft een onafhankelijke pensioenjurist – om wiens advies Zelfstandigen Bouw én BPF Schilders hadden gevraagd – eind 2016 ook getrokken.

Een goed pensioen

We willen nog eens benadrukken dat we als pensioenfonds de belangen van alle 112 duizend deelnemers willen dienen. Daarvoor zetten we de kracht van het collectief in. Deelnemers krijgen hierdoor naar verwachting 2 tot 3 keer hun inleg terug als pensioen. En in geval van overlijden ontvangt de partner levenslang, en de kinderen tot hun 23e, een nabestaandenpensioen. Voor ondernemers geldt ook dat het pensioen veilig is gesteld bij een onverhoopt faillissement of bij andere financiële problemen. Daarnaast kunnen ondernemers, binnen bepaalde grenzen, zelf de hoogte van hun pensioenloon kiezen. De regeling biedt flexibiliteit voor ondernemers én een goede pensioenvoorziening.

Samen sterker

Ongeacht in welke vorm u werkt in het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf, u doet altijd mee. Het belang van collectief pensioen opbouwen is voor alle deelnemers groot: alleen zo kunnen wij de ingelegde pensioenpremie voordelig voor u beleggen, de beleggingsrisico’s voor u spreiden en kunt u de risico’s van lang leven en arbeidsongeschiktheid met elkaar delen. Natuurlijk beweegt BPF Schilders mee met de veranderingen op de arbeidsmarkt waar ook onze sector mee te maken heeft. Die veranderingen zijn een permanent verschijnsel. Het bestuur van BPF Schilders stond en staat open om het gesprek te voeren met belanghebbenden en samen te onderzoeken hoe wij sociale partners kunnen adviseren om de regeling aan te passen, waar de wet dat toestaat.