Definitief geen verlaging pensioenen in 2017

27 januari 2017

​De actuele dekkingsgraad per 31 december 2016 is 105,2%. Dit is ruim boven de kritische grens van 88%. Dit is goed nieuws. We hoeven de pensioenen in 2017 niet te verlagen.

Zijn wij uit de gevarenzone?

Betekent dit dat wij nu uit de gevarenzone zijn en uw pensioen snel weer kunnen verhogen? Helaas is dit niet het geval. Naast de actuele dekkingsgraad, speelt de beleidsdekkingsgraad een rol. Die bepaalt of we de pensioenen kunnen verhogen. Op 31 december 2016 was de beleidsdekkingsgraad 97,1%. Die moet minimaal 110% zijn om de pensioenen (gedeeltelijk) te kunnen verhogen. Dat is wettelijk zo bepaald.

Hoe nu verder?

In ons herstelplan staat hoe we ervoor gaan zorgen dat we de komende jaren weer financieel gezond worden en voldoende reserves opbouwen. Er is sprake van herstel, als de beleidsdekkingsgraad eind 2026 ruim 125% is.