Premie en verzekerde bedragen 2017 ANW-vangnetregeling

27 februari 2017

De premie van de ANW-vangnetregeling is in 2017 gewijzigd. De verzekerde bedragen wijzigen niet.

Premie ANW-vangnetregeling daalt in 2017

Aan de hand van statistieken kunnen pensioenfondsen zien hoe oud mensen gemiddeld worden in Nederland. Uit de statistieken blijkt dat vooral jonge mensen steeds langer leven. Daarom daalt voor deze groep (tot ongeveer 55 jaar) de premie voor de ANW-vangnetregeling in 2017. Hoe jonger u bent, hoe groter de verlaging van de premie. In principe houdt uw werkgever de premie in op uw salaris. U ziet dit terug op uw salarisstrook.

Bekijk de premie

Verzekerde bedragen in 2017 gelijk aan 2016

De verzekerde bedragen van de ANW-vangnetregeling worden jaarlijks achteraf aangepast aan de loonontwikkeling op grond van de cao in de bedrijfstak. In 2016 zijn de lonen niet gestegen. De verzekerde bedragen zijn daarom voor 2017 niet verhoogd.

Bekijk de verzekerde bedragen

Aansluiting op AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd stijgt in de toekomst afhankelijk van de levensverwachting. Hierdoor kan een inkomensgat ontstaan. Om dit te voorkomen is de dekking van de ANW-vangnetregeling aangepast. Bij uitkeringen die ingaan vanaf 2 januari 2017 loopt de uitkering voortaan tot de AOW-leeftijd van de partner.

Lees meer over de ANW-vangnetregeling