ANW-vangnetregeling

Heeft uw partner na uw overlijden wel genoeg inkomen? Misschien verdient uw partner een eigen inkomen en heeft uw partner recht op een Anw-uitkering van de overheid. U kunt daarnaast via BPF Schilders de ANW-vangnetregeling afsluiten.

Als u overlijdt, ontvangt uw partner van BPF Schilders wellicht een partnerpensioen. Bij BPF Schilders is het mogelijk om daarnaast vrijwillig een ANW-vangnetregeling af te sluiten. U kunt daarbij ook nog kiezen om premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid mee af te sluiten. In dat geval wordt de ANW- premie als u arbeidsongeschikt wordt, geheel premievrij voortgezet als u voldoet aan de voorwaarden voor premievrije voortzetting.

Lees dan hier de voorwaarden (hoofdstuk 18)

De ANW-vangnetregeling biedt uw partner een uitkering van ongeveer € 18.238 bruto per jaar (2024).

Zo meldt u zich aan

Een ANW-vangnetregeling vraagt u aan met het Aanmeldingsformulier ANW-vangnetregeling. Ook uw werkgever moet hierop zijn gegevens invullen. Na ontvangst van het aanmeldingsformulier, ontvangen u en uw werkgever van ons een bericht. Om deel te kunnen nemen aan de ANW-vangnetregeling gelden er gezondheidswaarborgen, behalve als u zich aanmeldt binnen:

 • zes maanden nadat u bent getrouwd, een geregistreerd partnerschap bent aangegaan of een samenlevingscontract heeft afgesloten.
 • zes maanden nadat u in dienst treedt.
 • één maand na de geboorte van een kind.

Download het Aanmeldingsformulier ANW-vangnetregeling

Wat kost het en hoe betaalt u de premie?

Werkt u in loondienst? Dan wordt de extra premie, net als de premie voor de pensioenopbouw, via uw werkgever op uw salaris ingehouden. Uw werkgever draagt de premie af aan BPF Schilders. Bent u zelfstandig ondernemer? Dan betaalt u zelf de extra premie.

Hier vindt u de actuele premiebedragen.

Wij informeren iedereen individueel over de voor hem geldende nieuwe premie.

Alleen voor werknemers: wat gebeurt er als u ziek wordt?

Voor werknemers: als u ziek bent, heeft u in het tweede ziektejaar recht op premievrije voortzetting van de ANW-vangnetregeling. Dit betekent dat uw werkgever geen premie meer inhoudt op uw brutoloon tot maximaal 104 weken. Het is wel van belang dat uw werkgever u ziek heeft gemeld. Meer informatie over hoe uw werkgever u moet ziek melden vindt u hier.

Wat gebeurt er als u arbeidsongeschikt wordt?

Voor werknemers
Bij het afsluiten van de ANW-vangnetregeling kunt u ervoor kiezen om premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid af te sluiten. Dit betekent dat de ANW-premie in geval van arbeidsongeschiktheid geheel premievrij wordt voortgezet als u voldoet aan de voorwaarden voor premievrije voortzetting. Hiervoor geldt een wachttijd van 104 weken.

Voor ondernemers
Bij het afsluiten van de ANW-vangnetregeling kunt u ervoor kiezen om premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid af te sluiten. Dit betekent dat de ANW-premie in geval van arbeidsongeschiktheid geheel premievrij wordt voortgezet als u voldoet aan de voorwaarden voor premievrije voortzetting.

Lees de voorwaarden 

Wat gebeurt er als u premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid NIET heeft afgesloten?

Voor werknemers
Heeft u nog een arbeidsverhouding? Dan heeft u nadat de premievrije voortzetting bij ziekte is gestopt, geen recht meer op premievrije voortzetting van de ANW-vangnetregeling. U blijft premie betalen via uw werkgever.

Heeft u geen arbeidsverhouding meer? Dan wordt de ANW-vangnetregeling nadat de premievrije voortzetting bij ziekte is gestopt, beëindigd. Voldoet u aan de voorwaarden voor premievrije voortzetting? Dan kunt u een schriftelijk verzoek doen om de ANW-vangnetregeling voor maximaal drie jaar vrijwillig voort te zetten. De premie betaalt u dan zelf en is mogelijk fiscaal niet aftrekbaar. Hier vindt u meer informatie over de voorwaarden vrijwillige voortzetting.

Voor ondernemers
Bent u nog werkzaam als schilder in uw onderneming? Dan heeft u geen recht op premievrije voortzetting van de ANW-vangnetregeling. U blijft premie betalen via uw onderneming.

Heeft u uw onderneming beëindigd? Dan wordt de ANW-vangnetregeling ook beëindigt. Voldoet u aan de voorwaarden voor premievrije voortzetting? Dan kunt u een schriftelijk verzoek doen om de ANW-vangnetregeling voor maximaal drie jaar vrijwillig voort te zetten. De premie betaalt u dan zelf en is mogelijk fiscaal niet aftrekbaar. Hier vindt u meer informatie over de voorwaarden vrijwillige voortzetting.

Wijzigt er iets in uw situatie?

Heeft u al een ANW-vangnetregeling en wilt u een wijziging doorgeven? Bijvoorbeeld omdat u verandert van werkgever binnen de sector? Dat kan met het Wijzigingsformulier ANW-vangnetregeling. U moet wel aan een van de twee voorwaarden voldoen:

 1. Uw nieuwe dienstverband sluit aan op uw vorige dienstverband of
 2. U heeft aansluitend recht op (gedeeltelijke) premievrije voortzetting op basis van de WAO/WIA en u heeft bij het afsluiten van de ANW-vangnetregeling gekozen voor dekking van premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid.

Download het Wijzigingsformulier ANW-vangnetregeling

Bijzondere situaties

 • Eindigt uw dienstverband of (gedeeltelijke) premievrije voortzetting en gaat u een nieuw dienstverband aan binnen het Schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf? Dan moet u zich opnieuw aanmelden voor de ANW-vangnetregeling. U moet wel aan een van deze twee voorwaarden voldoen: 
  1. Uw nieuwe dienstverband sluit aan op uw vorige dienstverband of 
  2. U heeft aansluitend recht op (gedeeltelijke) premievrije voortzetting op basis van de WAO/WIA en u heeft bij het afsluiten van de ANW-vangnetregeling gekozen voor dekking van premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid.
 • Eindigt uw dienstverband of (gedeeltelijke) premievrije voortzetting en gaat u een nieuw dienstverband aan buiten het Schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf? En komt u daarna weer terug in de sector? Dan moet u zich ook opnieuw aanmelden voor de ANW-vangnetregeling.


Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over de ANW-vangnetregeling

Veelgestelde vragen over de ANW-vangnetregeling als u de uitkering al ontvangt.