Speciaal voor gepensioneerden

Wilt u invloed op uw pensioen?

2 december 2021

In 2022 vinden er onder pensioengerechtigden verkiezingen plaats voor de werving van nieuwe leden voor het verantwoordingsorgaan. Het verantwoordingsorgaan oordeelt of het bestuur van BPF Schilders zijn werk goed doet.

Werven kandidaten

Vindt u het leuk om het bestuur van BPF Schilders te adviseren en te beoordelen of het bestuur goed gehandeld heeft? Dan kunt u zich kandidaat stellen voor het verantwoordingsorgaan. Denkt u er alvast eens over na! Een van de voorwaarden voor kandidaatstelling is dat u pensioen ontvangt van BPF Schilders. Zodra u zich kandidaat kunt stellen, wordt u hierover geïnformeerd via onze e-nieuwsbrief en het pensioenblad.

Stemmen

Zodra de kandidaten bekend zijn, starten we met de verkiezingen. Alle pensioengerechtigden mogen een stem uitbrengen op de kandidaten die zich verkiesbaar hebben gesteld. Hierover ontvangt u te zijner tijd per post of digitaal meer informatie.