Nieuws

Blijf op de hoogte. Lees hier het laatste nieuws rond BPF Schilders.

Nieuwsberichten 2021

22-12-2021 - Continue aandacht voor verbetering dienstverlening

Als pensioenfonds doen wij ons best om zo goed mogelijk in uw behoeften te voorzien en om u de beste dienstverlening te bieden. Toch kan het zo zijn dat u het niet eens bent met ons handelen of met een beslissing die is genomen over uw pensioen. Daarom hebben we een klachtenprocedure waar u gebruik van kunt maken.

Lees meer

21-12-2021 - Nieuwe interessante regelingen voor 60-plussers

Bent u 60 jaar of ouder? Dan kunt u vanaf 3 januari 2022 misschien gebruikmaken van een van de Zwaarwerkregelingen die zijn opgenomen in de nieuwe cao SAVG.

Lees meer

06-12-2021 - Pensioenpremie in 2022 ongewijzigd

Periodiek bepalen de werkgevers- en werknemersorganisaties in overleg met het bestuur van het pensioenfonds de hoogte van de pensioenpremie. In 2022 verandert de pensioenpremie niet.

Lees meer

06-12-2021 - Geen verhoging pensioenen in 2022

BPF Schilders streeft ernaar om de pensioenen jaarlijks te verhogen. Dit heet toeslagverlening. Helaas was de beleidsdekkingsgraad dit jaar op het peilmoment 30 september niet hoog genoeg om de pensioenen in 2022 te kunnen verhogen.

Lees meer

02-12-2021 - Speciaal voor gepensioneerden: wilt u invloed op uw pensioen?

In 2022 vinden er onder pensioengerechtigden verkiezingen plaats voor de werving van nieuwe leden voor het Verantwoordingsorgaan. Het Verantwoordingsorgaan oordeelt of het bestuur van BPF Schilders zijn werk goed doet.

Lees meer

30-11-2021 - Uw mening over ons pensioenfonds

Twee keer per jaar voert BPF Schilders een tevredenheidsonderzoek uit onder deelnemers in de schilderssector: werknemers, ondernemers en gepensioneerden. In dit nieuwbericht leest u meer over de uitkomsten van het onderzoek en vertellen wij wat we doen met de resultaten.

Lees meer

25-11-2021 - Hoge waardering infographic met rekenvoorbeeld

Regelmatig vragen wij aan de leden van ons klantenpanel wat zij vinden van de informatie die zij krijgen over hun pensioen bij BPF Schilders. Zo legden we hen een informatieve afbeelding voor met een rekenvoorbeeld dat uitlegt wat pensioenopbouw bij BPF Schilders uiteindelijk kan opleveren.

Lees meer

29-06-2021 - Wijziging premievrije voortzetting bij ziekte en arbeidsongeschiktheid

Per 1 juli geldt de volgende wijziging in het pensioenreglement van BPF Schilders: wordt u op of na 1 juli 2021 ziek of arbeidsongeschikt? Dan geldt er een algemene wachtperiode van 52 weken. Dit betekent dat uw premievrije voortzetting niet eerder in kan gaan dan de 53e week na uw eerste ziektedag. Dit geldt ook als uw IVA-uitkering al start in het eerste ziektejaar.

Lees meer

28-06-2021 - Positieve waardering voor vormgeving Pensioenblad

Aan de leden van ons klantenpanel vragen wij regelmatig of zij tevreden zijn met de informatie over hun pensioen bij BPF Schilders. Dat geeft een beeld over de tevredenheid van alle deelnemers, ook van u. Onlangs hebben wij het klantenpanel gevraagd wat zij vinden van de nieuwe vormgeving van het Pensioenblad. 

Lees meer

25-06-2021 - Uw pensioenfonds in 2020

In 2020 hield het coronavirus ons in de greep. Overal lazen we over de invloed die het coronavirus heeft op de wereldeconomie. En daarmee op de dekkingsgraad van alle pensioenfondsen, ook die van BPF Schilders. De dekkingsgraad laat zien of BPF Schilders genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen. Eind 2020 stond de beleidsdekkingsgraad op 96,4%, eind 2019 was dit 105,8%.

Lees meer

01-06-2021 - Verplichte pensioenopbouw met vijf jaar verlengd

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het verplicht opbouwen van pensioen bij BPF Schilders met vijf jaar verlengd. Een meerderheid van de schilderssector staat achter de verplichte deelname aan het pensioenfonds.

Lees meer

30-04-2021 - Muhittin Elvan nieuw bestuurslid BPF Schilders

De heer Muhittin Elvan is per 22 april 2021 benoemd als bestuurslid van BPF Schilders. Hij volgt André van den Berg op, die het bestuur in november 2020 heeft verlaten.

Lees meer

01-03-2021 - Belastingaangifte? Let op de factor A

Tot 1 mei kunt u aangifte doen voor de inkomstenbelasting over 2020. Heeft u in 2020 lijfrentepremies betaald? Dan heeft u uw pensioenaangroei (factor A) van 2019 nodig om uw aftrek voor de inkomstenbelasting 2020 te berekenen.

Lees meer

03-02-2021 - Onze invloed op een duurzame omgeving

Wij beleggen de premie die u betaalt. Maar we beleggen niet zo maar overal in. We houden rekening met milieu, maatschappij en hoe een onderneming wordt bestuurd. Hoe we dat doen? Bijvoorbeeld door onze stem te laten horen op aandeelhoudersvergaderingen of een dialoog aan te gaan met ondernemingen en marktpartijen.

Lees meer

15-01-2021 - Definitief geen verlaging pensioenen in 2021

​De actuele dekkingsgraad per 31 december 2020 is 102,4%. Dit is ruim boven onze kritische grens. Dit is goed nieuws. We hoeven de pensioenen in 2021 niet te verlagen.

Lees meer

11-01-2021 - Uw netto pensioen in 2021

Ontvangt u pensioen van BPF Schilders? Dan ontvangt u in januari of februari een pensioenspecificatie. Hierop staat de hoogte van uw pensioen en de inhoudingen. Door wijzigingen in de wettelijke inhoudingen verandert uw netto pensioen.

Lees meer

05-01-2021 - Geen verlaging pensioenen in 2021

Goed nieuws aan het begin van het nieuwe jaar. Zoals het er nu naar uit ziet, is het niet nodig om de pensioenen in 2021 te verlagen. Eind november 2020 was de actuele dekkingsgraad 101,8%. Dit is ruim boven onze kritische grens.

Lees meer

2021 - Pensioenreglement gewijzigd

Het pensioenreglement is gewijzigd. Ten opzichte van vorig jaar zijn er drie belangrijke wijzigingen. Deze hebben wij voor u op een rijtje gezet.

Lees meer

 

Nieuwsberichten 2020

Nieuwsberichten 2019

Nieuwsberichten 2018