Nieuwe interessante regelingen voor 60-plussers

21 december 2021

Bent u 60 jaar of ouder? Dan kunt u vanaf 3 januari 2022 misschien gebruikmaken van een van de Zwaarwerkregelingen die zijn opgenomen in de nieuwe cao SAVG. Het gaat om de Regeling Generatiepact (80/90/100% regeling) en de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU). In dit bericht leest u wat deze regelingen inhouden.

Een nieuwe cao met Zwaarwerkregelingen

Onlangs zijn cao-partijen tot een nieuwe cao SAVG gekomen. De cao SAVG is de collectieve arbeidsovereenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden staan voor de sector Schilders-, Afwerkings-, Vastgoedonderhoud- en Glaszetbedrijf. Per 3 januari 2022 gaat de nieuwe cao in en worden de twee nieuwe Zwaarwerkregelingen van kracht. Deze regelingen worden Zwaarwerkregelingen genoemd, omdat werken in de schilderssector op den duur voor lichamelijke klachten kan zorgen.

Met de Regeling Generatiepact behoudt u uw pensioen als u minder gaat werken

De Generatiepact wordt ook wel de 80/90/100% regeling genoemd. Werknemers kunnen vanaf 60 jaar onder voorwaarden gebruikmaken van deze regeling. Wat houdt dit precies in? Met de Regeling Generatiepact krijgt u de mogelijkheid om

  • 80% van uw huidige uren te werken,
  • waarbij uw werkgever u 90% van uw huidige loon uitbetaalt en
  • u 100% pensioen blijft opbouwen.

Het 20% minder werken en het 10% lagere loon hebben dus geen gevolgen voor de pensioenopbouw.

Met de RVU kunt u eerder stoppen met werken

Wilt u misschien een beroep doen op de Regeling Vervroegd Uittreden? Dan kunt u maximaal 3 jaar voor de AOW-datum eerder stoppen met werken, waarbij u tijdens die maximaal 3 jaar een maandelijkse RVU-uitkering krijgt. Als aanvulling op de RVU-uitkering, kunt u mogelijk uw pensioen vervroegd in laten gaan. Uw pensioen wordt dan wel lager. Dat komt omdat u minder pensioen opbouwt en u uw ouderdomspensioen langer ontvangt. Kijk voor alle mogelijkheden in de pensioenplanner op Infodesk.

Wilt u misschien gebruik maken van een van deze regelingen?

Dan is het verstandig u verder te verdiepen in en te laten informeren over deze regelingen. Meer informatie vindt u op de website van de Stichting Uitvoeringsregelingen SAG.

U kunt ook een persoonlijk videogesprek aanvragen met een specialist van BPF Schilders. Daarin vertelt hij meer over de pensioenmogelijkheden en -gevolgen van de Zwaarwerkregeling. De specialist geeft een heldere uitleg en beantwoordt uw vragen graag.

Praat over dit onderwerp met uw werkgever en zorg dat u precies weet wat de regelingen inhouden voordat u een keuze maakt.