Uw mening over ons pensioenfonds

30 november 2021

Twee keer per jaar voert BPF Schilders een tevredenheidsonderzoek uit onder deelnemers in de schilderssector: werknemers, ondernemers en gepensioneerden. In het tevredenheidsonderzoek vragen wij deelnemers naar hun mening over onze dienstverlening en informatievoorziening. Uw mening is belangrijk voor ons. Met uw feedback kunnen wij onze dienstverlening richting u verbeteren. Dit najaar deden 773 deelnemers mee aan het onderzoek. In dit nieuwbericht leest u meer over de uitkomsten van het onderzoek en vertellen wij wat we doen met de resultaten.

Tevreden pensioengerechtigden en werknemers, kritische ondernemers

Pensioengerechtigden en werknemers zijn over het algemeen tevreden over ons pensioenfonds, de pensioenregeling en dienstverlening. Daar zijn wij heel blij mee! Ondernemers zijn wat kritischer en hebben daarvoor hun redenen. Zo is ruim de helft van de ondernemers het er niet mee eens dat zij verplicht pensioen opbouwen bij BPF Schilders. Ruim drie vijfde van de ondernemers wil liever zelf kiezen waar zij hun pensioen onderbrengen. Gemiddeld geven deelnemers ons een 6,8.

Meer vertrouwen in BPF Schilders dan in het Nederlandse pensioenstelsel

Deelnemers geven aan dat zij meer vertrouwen hebben in BPF Schilders, dan in het Nederlandse Pensioenstelsel. Het vertrouwen in BPF Schilders is het hoogst onder pensioengerechtigden. Dit is te verklaren. Pensioengerechtigden ervaren iedere maand dat zij hun pensioen uitbetaald krijgen. En dat geeft vertrouwen. De helft van de ondernemers en driekwart van de werknemers vindt het wel goed dat zij verplicht pensioen moeten opbouwen.

Merendeel werknemers en pensioengerechtigden voelt zich thuis bij BPF Schilders

Wij vroegen deelnemers ook in hoeverre zij zich thuis voelen bij BPF Schilders. Het merendeel van de pensioengerechtigden en werknemers staat hier positief in. Dat uit zich ook in het percentage werknemers dat bij een vrije keuze voor een financiƫle dienstverlener voor BPF Schilders zou kiezen. Twee vijfde geeft daarbij op dit moment de voorkeur aan BPF Schilders. Dit geldt voor een vijfde van de ondernemers.

De informatievoorziening van BPF Schilders wordt gezien als een sterk punt

Spontaan worden de informatievoorziening en betrouwbaarheid van BPF Schilders als sterke punten benoemd. We krijgen van pensioengerechtigden en werknemers een goed voor de informatievoorziening en van ondernemers een voldoende. Ondernemers zijn ten opzichte van 2020 wel kritischer over de informatievoorziening.

Ondernemers zijn de meest kritische doelgroep

Het percentage ondernemers dat BPF Schilders betrouwbaar, deskundig en eerlijk vindt ligt lager dan het percentage werknemers en pensioengerechtigden dat dit vindt. We kunnen concluderen dat ondernemers op alle punten de meest kritische doelgroep zijn en pensioengerechtigden het meest positief.

Dit doet BPF Schilders met de resultaten

We gebruiken de uitkomsten van dit onderzoek om onze dienstverlening en informatievoorziening te verbeteren. Zo hopen we beter in uw behoeften te voorzien en ervoor te zorgen dat u volledig op de hoogte bent van uw pensioensituatie. We vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze dienstverlening en vertrouwen heeft in BPF Schilders als pensioenfonds. Als u heeft meegedaan aan dit onderzoek, willen we u daar hartelijk voor bedanken!