Opnieuw uitstel invoering mogelijkheid eenmalige uitkering deel pensioen

10 juli 2023

De nieuwe mogelijkheid om bij pensionering een ‘bedrag ineens’ op te nemen is opnieuw uitgesteld. De nieuwe pensioenkeuze gaat op zijn vroegst in vanaf 1 juli 2024. Of 1 juli 2024 wordt gehaald hangt af van de goedkeuring van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer. Daarna moet de Eerste Kamer het wetsvoorstel goedkeuren.

Wet bedrag ineens

De Wet bedrag ineens geeft u het recht om eenmalig maximaal 10% van uw opgebouwde ouderdomspensioen in één keer te laten uitbetalen. U kunt natuurlijk ook kiezen voor minder dan 10%. Deze keuze maakt u op het moment dat u met pensioen wilt gaan. U mag zelf weten waar u dit geld aan uitgeeft.

Bent u van plan om eerder met pensioen te gaan dan op uw AOW-leeftijd? Dan kan het voor u interessant zijn om toch later met pensioen te gaan, zodat u gebruik kunt maken van deze nieuwe wet.

Soms kan het onvoordelig zijn om een bedrag in één keer te laten uitbetalen. Het kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat u meer belasting moet betalen. Of dat eventuele toeslagen die u ontvangt lager worden of komen te vervallen. Het is belangrijk dat u zich goed laat informeren voordat u de keuze maakt om een bedrag in één keer te laten uitbetalen.

De invoering van de wet is opnieuw uitgesteld naar 1 juli 2024. Of dit gehaald wordt weten we nog niet 100% zeker. Zodra er meer duidelijkheid is, brengen wij u hiervan op de hoogte.

Pensioenakkoord

De Wet bedrag ineens komt voort uit het pensioenakkoord. Daarin staan nieuwe afspraken over pensioen en de Algemene Ouderdomswet (AOW). Als gevolg van het pensioenakkoord wordt er ook gewerkt aan een nieuw pensioenstelsel. Dat zorgt ervoor dat pensioenregelingen bij pensioenfondsen duidelijker en persoonlijker worden.

Lees meer over het nieuwe pensioenstelsel en wat dit voor u betekent.