BPF Schilders verhoogt in 2024 het pensioen met 3,13%

BPF Schilders verhoogt de pensioenen met 3,13% vanaf 1 januari 2024. De verhoging heet toeslagverlening. Dit besluit geldt voor iedereen die op 31 december 2023 pensioen ontvangt, opbouwt of opbouwde. Werkgeversvoorzitter BPF Schilders Dick Vis: “Ik ben blij dat we ook dit jaar de pensioenen kunnen verhogen voor álle deelnemers van BPF Schilders, jong en oud”.

Pensioen groeit mee

BPF Schilders vindt het belangrijk om uw pensioen te verhogen. Zeker nu de prijzen van boodschappen en energie onvoorspelbaar zijn. De afspraak is dat wij uw pensioen proberen te verhogen als de prijzen stijgen (inflatie).

We konden uw pensioen niet verhogen binnen de bestaande regels. Daarom hebben we verschillende mogelijkheden onderzocht. Met een andere rekenmethode kunnen wij nu toch uw pensioen verhogen. Bij het bepalen van de verhoging is goed gekeken naar het effect op uw pensioen en de financiële situatie van het pensioenfonds.

Nieuwe rekenmethode

De inflatie verandert maandelijks. De komende jaren blijft dat naar verwachting zo. Daarom rekende BPF Schilders voor de verhoging van uw pensioen met een gemiddelde van de prijsstijging van het afgelopen jaar. We noemen dat gemiddelde de beleidsprijsindex.

De verhoging hing ook af van de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraad van de laatste twaalf maanden. De dekkingsgraad geeft aan of BPF Schilders de pensioenen nu en in de toekomst kan betalen. De beleidsdekkingsgraad was hoog genoeg om uw pensioen te verhogen.

Tot slot hield BPF Schilders rekening met de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel in 2026. Voor de overstap is een financiële buffer nodig.

Eens met aanpak

Het bestuur van BPF Schilders nam het besluit om de pensioenen te verhogen op 4 december. Het verantwoordingsorgaan was het met de verhoging eens.

Wilt u meer weten over de verhoging van uw pensioen?

Lees meer over de toeslagverlening

Veelgestelde vragen over de verhoging van uw pensioen

Wanneer zie ik de verhoging terug?

We verhogen de pensioenen vanaf januari 2024 met 3,13%. Bent u met pensioen? Dan ziet u de verhoging terug in uw pensioen van januari. U ontvangt dat pensioen rond de 15e van de maand.

Bent u nog niet met pensioen? Log dan in op Infodesk. Vanaf begin januari is de verhoging daar terug te zien.

Naar Infodesk

Hoeveel gaan de pensioenen in 2024 omhoog?

BPF Schilders verhoogt uw pensioen met 3,13%. De verhoging geldt voor iedereen die op 31 december 2023 pensioen opbouwt, opbouwde of ontvangt van BPF Schilders. De verhoging gaat in vanaf 1 januari 2024.

Deze verhoging geldt niet als u arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangt

Wordt het arbeidsongeschiktheidspensioen ook met 3,13% verhoogd?

Deze verhoging geldt niet voor het arbeidsongeschiktheidspensioen van BPF Schilders. Het arbeidsongeschiktheidspensioen wordt verhoogd op basis van de verhoging van het maximum WAO-dagloon UWV. U krijgt nog bericht hierover.

Wat is toeslagverlening?

Geld wordt elk jaar iets minder waard. U kunt met hetzelfde bedrag volgend jaar iets minder kopen dan in het afgelopen jaar. Dat heet inflatie.

Vanwege de inflatie probeert BPF Schilders uw opgebouwde pensioen jaarlijks te verhogen. Dat noemen we toeslagverlening.

Toeslagverlening zorgt ervoor dat uw pensioen meegroeit met de prijsstijging. Een pensioen dat meestijgt met de prijsstijging heet een waardevast pensioen.

Lees meer over toeslagverlening

Welke rekenmethode is gebruikt?

De prijsstijging (inflatie) is onvoorspelbaar. De gemiddelde inflatie van het hele jaar geeft een beter beeld. Daarom heeft BPF Schilders voor de toeslagverlening naar de gemiddelde inflatie over het afgelopen jaar (12 maanden) gekeken.

De verhoging hing ook af van de beleidsdekkingsgraad. De dekkingsgraad geeft aan of BPF Schilders de pensioenen nu en in de toekomst kan betalen. De beleidsdekkingsgraad was hoog genoeg om uw pensioen te verhogen.

Tot slot hield BPF Schilders rekening met de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel in 2026. Voor de overstap is een financiële buffer nodig.