Voorwaarden vrijwillige voortzetting 

Welke voorwaarden gelden bij een vrijwillige voortzetting?

Bij een vrijwillige voortzetting gelden de volgende voorwaarden:

  1. U moet een vrijwillige voortzetting aanvragen binnen negen maanden na het einde van uw dienstbetrekking.
  2. U zet de pensioenregeling ongewijzigd voort.
  3. Er is geen sprake van cumulatie met pensioenopbouw in een pensioenregeling van een eventuele andere werkgever.
  4. U vormt geen oudedagsreserve volgens artikel 3:67 van de Wet inkomstenbelasting 2001.
  5. U bouwt geen pensioen op in een beroeps- of bedrijfstakpensioenregeling.