Voorwaarden vrijwillige voortzetting 

Welke voorwaarden gelden bij een vrijwillige voortzetting?

Bij een vrijwillige voortzetting gelden de volgende voorwaarden:

  1. Uw vrijwillige voortzetting begint binnen de wettelijke termijnen van artikel 54 Pensioenwet.
  2. Uw vrijwillige voortzetting begint niet in de periode van drie jaar voorafgaande aan uw pensioendatum, tenzij:
    • u aannemelijk kunt maken dat uw deelneming om gezondheidsredenen is beëindigd; of
    • u inkomen uit tegenwoordige arbeid geniet.
  3. U zet de pensioenregeling ongewijzigd voort.
  4. Er is geen sprake van cumulatie met pensioenopbouw in een pensioenregeling van een eventuele andere werkgever.
  5. U vormt geen oudedagsreserve volgens artikel 3:67 van de Wet inkomstenbelasting 2001.
  6. U bouwt geen pensioen op in een beroeps- of bedrijfstakpensioenregeling.