Voorwaarden vrijwillige voortzetting 

Welke voorwaarden gelden bij een vrijwillige voortzetting?

Bij een vrijwillige voortzetting gelden de volgende voorwaarden:

  1. U moet een vrijwillige voortzetting aanvragen binnen negen maanden na het einde van uw dienstbetrekking.
  2. Uw vrijwillige voortzetting begint niet in de periode van drie jaar voorafgaande aan uw pensioendatum, tenzij:
    • u aannemelijk kunt maken dat uw deelneming om gezondheidsredenen is beëindigd; of
    • u inkomen uit tegenwoordige arbeid geniet.
  3. U zet de pensioenregeling ongewijzigd voort.
  4. Er is geen sprake van cumulatie met pensioenopbouw in een pensioenregeling van een eventuele andere werkgever.
  5. U vormt geen oudedagsreserve volgens artikel 3:67 van de Wet inkomstenbelasting 2001.
  6. U bouwt geen pensioen op in een beroeps- of bedrijfstakpensioenregeling.