Veelgestelde vragen pensioenoverzicht

Algemeen

Wanneer krijg ik mijn pensioenoverzicht?

U ontvangt het jaarlijkse pensioenoverzicht meestal in de zomer, maar in ieder geval vóór 1 oktober.

Een aantal van mijn collega's/collega-ondernemers heeft hun pensioenoverzicht al ontvangen, ik nog niet. Klopt dit wel?

De pensioenoverzichten worden verspreid over een aantal weken verzonden. Dat kan de reden zijn dat uw collega het pensioenoverzicht eerder ontvangt dan u. Misschien heeft u of hebben zij het pensioenoverzicht digitaal ontvangen. Op Infodesk vindt u uw pensioenoverzicht terug. U logt daar eenvoudig in met uw DigiD. Heeft u voor 1 oktober nog geen pensioenoverzicht ontvangen en u bent actief werkzaam in de bedrijfstak? Neem dan contact op met onze klantenservice.

Ik ben de toelichting bij mijn pensioenoverzicht kwijt, kan ik deze ergens downloaden?


Digitaal pensioenoverzicht

Waar vind ik mijn pensioenoverzicht?

Op Infodesk vindt u uw meest recente pensioenoverzicht terug. U logt daar eenvoudig in met uw DigiD.

Ik heb dit jaar nog geen pensioenoverzicht ontvangen en ik heb het nu nodig. Wat nu?

U ontvangt het pensioenoverzicht jaarlijks zolang u pensioen opbouwt bij BPF Schilders. Op Infodesk vindt u uw meest recente pensioenoverzicht terug. U logt daar eenvoudig in met uw DigiD.

Kan ik mijn pensioenoverzicht digitaal ontvangen?

Ja, dat kan. Regel het meteen in 4 stappen:

  1. Log in op Infodesk met uw DigiD. Houd hiervoor uw inloggegevens bij de hand. U komt dan terecht op de inlogpagina van Infodesk.
  2. Klik op de paarse button ‘Inloggen’ en daarna op de paarse button 'Inloggen met DigiD'.
  3. Kies of u met de DigD app of met uw gebruikersnaam en wachtwoord wilt inloggen.
  4. Nadat u bent ingelogd, ziet u de menu-ingang ‘Profiel’. Als u naar beneden scrollt, ziet u bij Voorkeuren - ‘Pensioenoverzicht’ staan. Daar kunt u aangeven dat u uw pensioenoverzicht voortaan digitaal wilt ontvangen.

Tip: U kunt meteen uw overige gegevens checken op juistheid.

Tip: Vul ook uw e-mailadres in. Wij sturen u dan volgend jaar een e-mail als het pensioenoverzicht voor u klaar staat.


Uw gegevens

Er staan onjuiste gegevens in mijn pensioenoverzicht. Wat nu?

Onjuiste gegevens geeft u aan bij uw werkgever. Wij krijgen uw gegevens namelijk van uw werkgever door; eventuele aanpassingen dus ook. De getoonde bedragen zijn gebaseerd op de gegevens die bij ons bekend waren per 31 december van het voorgaande jaar. Is er iets na die datum in uw salaris of dienstverband veranderd? Dan is dat niet in dit pensioenoverzicht verwerkt.

Waarom staat mijn partner niet op mijn pensioenoverzicht vermeld?

Het pensioenoverzicht is gebaseerd op uw situatie op 31 december van het voorgaande jaar. Bent u na die datum getrouwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan? Of heeft u na die datum uw partner waarmee u samenwoont aangemeld? Dan staat uw partner nog niet vermeld op uw pensioenoverzicht. Uiteraard staat uw partner wel vermeld op Infodesk onder ‘Profiel’.

Hoe meld ik mijn partner aan?

Woont u in Nederland?
Als u getrouwd bent of u heeft een geregistreerd partnerschap, dan hoeft u uw partner niet aan te melden. Dit krijgen wij automatisch door van de gemeente. 
Woont u samen, met of zonder samenlevingsovereenkomst? Dan is het noodzakelijk om uw partner zelf aan te melden. Lees hier of u aan de voorwaarden voldoet. Voldoet u aan de voorwaarden?

U meldt uw partner dan eenvoudig aan in twee stappen:

  1.  Log in op Infodesk.
  2.  Ga naar 'Profiel' en klik op de button 'Wijzigen' bij 'Naam partner'.

Zodra wij uw partner hebben geregistreerd, is de naam van uw partner zichtbaar in uw 'Profiel' bij 'Naam partner'.

Op het pensioenoverzicht op Infodesk ziet u hoeveel pensioen uw partner ontvangt na uw overlijden.

Woont u in het buitenland?
Als u getrouwd bent of u heeft een geregistreerd partnerschap, dan moet u dit aan ons doorgeven. Dit krijgen wij namelijk niet automatisch door. Woont u samen, met of zonder samenlevingsovereenkomst? Dan is het noodzakelijk om uw partner zelf aan te melden. Lees hier of u aan de voorwaarden voldoet. Voldoet u aan de voorwaarden?

U meldt uw partner dan eenvoudig aan in twee stappen:

  1.  Log in op Infodesk.
  2.  Ga naar 'Profiel' en klik op de button 'Wijzigen' bij 'Naam partner'.

Zodra wij uw partner hebben geregistreerd, is de naam van uw partner zichtbaar in uw 'Profiel' bij 'Naam partner'.

Op het pensioenoverzicht op Infodesk ziet u hoeveel pensioen uw partner ontvangt na uw overlijden.


Uw  pensioen

Waarom wijken de bedragen op mijn pensioenoverzicht af van de bedragen in Infodesk?

Het pensioenoverzicht toont de bedragen op uw pensioenleeftijd (AOW-leeftijd) per 31 december van het voorgaande jaar. Infodesk is actueel en toont het pensioen op AOW-leeftijd op dit moment.

Waarom staan er geen netto bedragen in mijn pensioenoverzicht?

Het pensioenoverzicht is een wettelijk verplicht, voor iedereen gelijk overzicht, waarin alleen brutobedragen staan vermeld.

Wat is AOW en wanneer krijg ik dit?

AOW is het Nederlandse basispensioen voor iedere inwoner in Nederland. Woont of werkt u in Nederland? Dan bent u verzekerd voor de AOW. De AOW wordt geregeld door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Hoe hoog de AOW op dit moment is en welke AOW leeftijd voor u van toepassing is vindt u op de website van de SVB.

Wat is de factor A en wat moet ik hiermee doen?

De factor A of pensioenaangroei (de A staat voor aangroei) is het pensioen dat u opbouwt in een kalenderjaar. Uw pensioenaangroei laat zien hoeveel u bij pensionering jaarlijks meer ontvangt ten opzichte van het jaar daarvoor.

Belastingaangifte? Let op de factor A

Tot 1 mei van het huidige jaar kunt u aangifte doen voor de inkomstenbelasting over vorig jaar. Heeft u vorig jaar lijfrentepremies betaald? Dan heeft u uw pensioenaangroei (factor A) van het jaar dáárvoor nodig om uw aftrek voor de inkomstenbelasting van vorig jaar te berekenen.

Waar vind ik de factor A?

U vindt de factor A over het voorgaande jaar in uw pensioenoverzicht. Op Infodesk vindt u een overzicht van uw pensioenaangroei in de afgelopen zeven jaar.

Ontvangt u meerdere pensioenoverzichten? 

Tel dan de factor A-bedragen op deze pensioenoverzichten bij elkaar op.

Wilt u uw pensioen aanvullen met bijvoorbeeld lijfrentes? 

Dan kunt u met de factor A uitrekenen wat uw fiscale jaarruimte is. De fiscale jaarruimte is het bedrag aan lijfrentepremie dat u maximaal kunt aftrekken van de inkomstenbelasting. 

Wilt u uw fiscale jaarruimte berekenen? 

Ga dan naar de rekenhulp lijfrente van de Belastingdienst. 

Waar zie ik een totaaloverzicht van mijn pensioen en AOW?

Op Infodesk ziet u zowel uw pensioen als uw AOW. Bij de AOW wordt rekening gehouden met uw burgerlijke staat (gehuwd of ongehuwd).

Heeft u in het buitenland gewoond (waardoor uw AOW lager wordt)? Dan kunt u zelf aangeven dat er jaren zijn geweest dat u niet verzekerd bent geweest. De planner rekent dan het bedrag uit. De Sociale Verzekeringsbank (die de AOW regelt) berekent op uw AOW-leeftijd de precieze hoogte van uw AOW.

U kunt daarnaast ook kijken op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Op deze website, een initiatief van de Stichting Pensioenregister, staan uw gegevens ook bij elkaar. Dit overzicht is minder gedetailleerd dan het overzicht in Infodesk.

Wat als mijn pensioen verkeerd is vastgesteld?

Eén van de kerntaken van BPF Schilders is om uw pensioen juist te administreren en u hierover goed te informeren. Toch kan het, ondanks alle inspanningen, voorkomen dat er onjuistheden in de administratie ontstaan en dat uw pensioen te hoog of te laag wordt vastgesteld. Er moet dan een herziening worden doorgevoerd, waardoor de hoogte van uw pensioen wordt aangepast. In het herzieningenbeleid leest u meer over het beleid rondom herzieningen.

 

De scenariobedragen / voorbeeldbedragen

Waarom worden de scenariobedragen getoond?

De scenariobedragen worden getoond om u een goed beeld te geven wat tijd en de economie met uw pensioen doen. Als u gepensioneerd bent, geeft het middelste bedrag aan of het pensioen dat u over 10 jaar kunt verwachten voor u genoeg is om van rond te komen. Als u nog pensioen opbouwt, dan geeft het middelste bedrag aan welk pensioen u kunt verwachten op uw pensioendatum. De andere twee bedragen geven aan in welke richting uw pensioen zich kan ontwikkelen als het erg mee- of tegenzit in de economie. Wij berekenen de scenario’s elk jaar opnieuw, waardoor deze bedragen elk jaar kunnen verschillen. Bij de berekening van de bedragen houden we er ook rekening mee dat geld minder waard wordt en dat prijzen tegelijkertijd stijgen. Dit noemen we inflatie. Als de prijzen stijgen en uw pensioen niet, kunt u van uw pensioen minder kopen.

Wat heb ik aan de scenariobedragen?

De overheid heeft ervoor gekozen om de gevolgen van inflatie op deze manier te laten zien. Als u gepensioneerd bent laat het bedrag in het midden zien hoe hoog uw pensioen over 10 jaar is als we de huidige lijn volgen. Bouwt u nog pensioen op? Dan laat het bedrag in het midden zien hoe hoog uw pensioen op pensioendatum is als we de huidige lijn volgen. Als het bedrag in het midden lager uitvalt (dat ziet u aan het linker pijltje), betekent dit dat economen verwachten dat de prijzen gaan stijgen en dat uw pensioen niet helemaal mee groeit met deze prijsstijgingen. Daardoor daalt uw koopkracht. U krijgt dus niet minder, maar u kunt minder kopen met hetzelfde bedrag. U weet aan de hand van de drie bedragen hoeveel u ongeveer met uw pensioen over 10 jaar kunt kopen als u al gepensioneerd bent. Bouwt u nog pensioen op, dan weet u aan de hand van de drie bedragen hoeveel u ongeveer met uw pensioen kunt kopen als u met pensioen gaat.

Waarom zijn de bedragen dit jaar anders dan de bedragen vorig jaar?

De bedragen bij de pijlen zijn afhankelijk van de financiële situatie van het pensioenfonds en de toekomstscenario’s waarmee we rekenen. Deze toekomstscenario’s veranderen voortdurend. Economen kijken voortdurend anders aan tegen ontwikkelingen die de scenario’s bepalen. Ook kunnen we op deze manier duidelijker laten zien hoe uw pensioen zich over de jaren heen ontwikkelt. Wij rekenen de bedragen minimaal een keer per jaar uit en gebruiken dan de nieuwste informatie. 

Waarom is het middelste bedrag bovenaan anders dan het ‘te bereiken pensioen’ op het pensioenoverzicht of ‘mijn pensioen straks’ op mijnpensioenoverzicht.nl?

Bij de drie mogelijke uitkomsten houden we ook rekening met de inflatie. Als er sprake is van inflatie stijgen de prijzen van producten en diensten. Nadat de prijzen zijn gestegen, kunt u met hetzelfde bedrag minder kopen. Een voorbeeld: Stel dat u over 10 jaar 100 euro pensioen krijgt en de prijs van een brood stijgt van 1,50 euro nu naar 2 euro. Dan kunt u met deze 100 euro over 10 jaar minder brood kopen dan nu. In het plaatje ziet u bedragen waarin mogelijke prijsstijgingen - niet alleen van brood, maar van allerlei producten en diensten - zijn verwerkt. Deze manier van presenteren is door de overheid gekozen om u een beeld te geven van de koopkracht van uw pensioen. Het ‘te bereiken pensioen’ is een schatting van het pensioen dat u gaat ontvangen. In de meeste gevallen zal het verschil tussen beide bedragen niet zo groot zijn. Als het verschil wel groot is, verwachten economen dat u straks flink minder kunt kopen met uw pensioen dan nu.

Waarom is het verschil tussen het hoogste en het laagste bedrag nog steeds groot, terwijl het niet zo lang meer duurt voor ik AOW ontvang?

In uw geval is het pensioen dat u kunt verwachten (het middelste bedrag) al vrij duidelijk. Toch kunnen we in de laatste paar jaar voor u AOW ontvangt te maken krijgen met flinke tegenvallers. We moeten misschien de pensioenen zelfs verlagen. U heeft dan weinig tijd om deze tegenvallers weer op te vangen met ‘goede jaren’. Een veel jonger iemand heeft een grotere kans om ook nog goede jaren mee te maken. Daarnaast heeft u het grootste gedeelte van uw pensioen al opgebouwd. Moeten we de pensioenen verlagen met bijv. 2%. Dan gaat het bij u om een veel groter bedrag dan bij een jonger iemand die nog weinig pensioen heeft opgebouwd.

Ik ontvang al pensioen. Waarom geeft u mijn overzicht van de scenario’s over 10 jaar?

Als u gepensioneerd bent, willen wij u inzicht geven in hoe zeker uw pensioen over 10 jaar is. En hoe die zich verhoudt tot uw huidige inkomen (pensioen en AOW).  

Wat als mijn pensioen verkeerd is vastgesteld?

Eén van de kerntaken van BPF Schilders is om uw pensioen juist te administreren en u hierover goed te informeren. Toch kan het, ondanks alle inspanningen, voorkomen dat er onjuistheden in de administratie ontstaan en dat uw pensioen te hoog of te laag wordt vastgesteld. Er moet dan een herziening worden doorgevoerd, waardoor de hoogte van uw pensioen wordt aangepast. In het herzieningenbeleid leest u meer over het beleid rondom herzieningen.


Log in op Infodesk voor uw digitale pensioenoverzicht