Veelgestelde vragen pensioenoverzicht

Algemeen

Wanneer krijg ik mijn pensioenoverzicht?

U ontvangt het jaarlijkse pensioenoverzicht meestal in de zomer, maar in ieder geval vóór 1 oktober.

Een aantal van mijn collega's/collega-ondernemers heeft hun pensioenoverzicht al ontvangen, ik nog niet. Klopt dit wel?

De pensioenoverzichten worden verspreid over een aantal weken verzonden. Dat kan de reden zijn dat uw collega het pensioenoverzicht eerder ontvangt dan u. Misschien heeft u of hebben zij het pensioenoverzicht digitaal ontvangen. Op Infodesk vindt u uw pensioenoverzicht terug. U logt daar eenvoudig in met uw DigiD. Heeft u voor 1 oktober nog geen pensioenoverzicht ontvangen en u bent actief werkzaam in de bedrijfstak? Neem dan contact op met onze klantenservice.

Ik ben de toelichting bij mijn pensioenoverzicht kwijt, kan ik deze ergens downloaden?


Digitaal pensioenoverzicht

Waar vind ik mijn pensioenoverzicht?

Op Infodesk vindt u uw meest recente pensioenoverzicht terug. U logt daar eenvoudig in met uw DigiD.

Ik heb dit jaar nog geen pensioenoverzicht ontvangen en ik heb het nu nodig. Wat nu?

U ontvangt het pensioenoverzicht jaarlijks zolang u pensioen opbouwt bij BPF Schilders. Op Infodesk vindt u uw meest recente pensioenoverzicht terug. U logt daar eenvoudig in met uw DigiD.

Kan ik mijn pensioenoverzicht digitaal ontvangen?

Ja, dat kan. Zo doet u dat:

  • Log in op Infodesk met uw DigiD. Houd hiervoor uw inloggegevens bij de hand. U komt dan terecht op de inlogpagina van Infodesk.
  • Klik op de paarse button ‘Inloggen met DigiD’.
  • Nadat u heeft ingelogd, komt u op de pagina ‘Profiel’ terecht. Als u naar beneden scrollt, ziet u onder Voorkeuren ‘Pensioenoverzicht’ staan. Daar kunt u aangeven dat u uw pensioenoverzicht voortaan digitaal wilt ontvangen.
  • Vul ook uw e-mailadres in. Wij sturen u dan volgend jaar een e-mail als het pensioenoverzicht voor u klaar staat.


Uw gegevens

Er staan onjuiste gegevens in mijn pensioenoverzicht. Wat nu?

Onjuiste gegevens geeft u aan bij uw werkgever. Wij krijgen uw gegevens namelijk van uw werkgever door; eventuele aanpassingen dus ook. De getoonde bedragen zijn gebaseerd op de gegevens die bij ons bekend waren per 31 december 2017. Is er iets na 31 december 2017 in uw salaris of dienstverband veranderd? Dan is dat niet in dit pensioenoverzicht verwerkt.

Waarom staat mijn partner niet op mijn pensioenoverzicht vermeld?

Het pensioenoverzicht is gebaseerd op uw situatie op 31 december 2017. Bent u na die datum getrouwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan? Of heeft u na die datum uw partner waarmee u samenwoont aangemeld? Dan staat uw partner nog niet vermeld op uw pensioenoverzicht. Uiteraard staat uw partner wel vermeld op Infodesk onder ‘Profiel’.

Hoe meld ik mijn partner aan?

Als u getrouwd bent of u heeft een geregistreerd partnerschap, dan hoeft u uw partner niet aan te melden. Dit krijgen wij automatisch door van de gemeente. Woont u samen, met of zonder samenlevingsovereenkomst? Dan is het noodzakelijk om uw partner zelf aan te melden. Lees hier of u aan de voorwaarden voldoet. Voldoet u aan de voorwaarden? Vult u dan het formulier Aanvraag partnerregistratie in en stuur dit naar ons terug.


Uw  pensioen

Waarom wijken de bedragen op mijn pensioenoverzicht af van de bedragen in Infodesk?

Het pensioenoverzicht toont de bedragen op uw pensioenleeftijd (AOW-leeftijd) per 31 december 2017. Infodesk is actueel en toont het pensioen op AOW-leeftijd op dit moment.

Waarom staan er geen netto bedragen in mijn pensioenoverzicht?

Het pensioenoverzicht is een wettelijk verplicht, voor iedereen gelijk overzicht, waarin alleen brutobedragen staan vermeld.

Wat is AOW en wanneer krijg ik dit?

AOW is het Nederlandse basispensioen voor iedere inwoner in Nederland. Woont of werkt u in Nederland? Dan bent u verzekerd voor de AOW. De AOW wordt geregeld door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Hoe hoog de AOW op dit moment is en welke AOW leeftijd voor u van toepassing is vindt u op www.svb.nl.

Wat is de factor A en wat moet ik hiermee doen?

De factor A of pensioenaangroei (de A staat voor aangroei) is het pensioen dat u opbouwt in een kalenderjaar. Uw pensioenaangroei laat zien hoeveel u bij pensionering jaarlijks meer ontvangt ten opzichte van het jaar daarvoor.

Belastingaangifte? Let op de factor A

Tot 1 mei kunt u aangifte doen voor de inkomstenbelasting over 2018. Heeft u in 2018 lijfrentepremies betaald? Dan heeft u uw pensioenaangroei (factor A) van 2017 nodig om uw aftrek voor de inkomstenbelasting 2018 te berekenen.

Waar vind ik de factor A?

U vindt de factor A over 2017 in uw pensioenoverzicht. Op Infodesk vindt u een overzicht van uw pensioenaangroei in de afgelopen zeven jaar.

Ontvangt u meerdere pensioenoverzichten? 

Tel dan de factor A-bedragen op deze pensioenoverzichten bij elkaar op.

Wilt u uw pensioen aanvullen met bijvoorbeeld lijfrentes? 

Dan kunt u met de factor A uitrekenen wat uw fiscale jaarruimte is. De fiscale jaarruimte is het bedrag aan lijfrentepremie dat u maximaal kunt aftrekken van de inkomstenbelasting. 

Wilt u uw fiscale jaarruimte berekenen? 

Ga dan naar de rekenhulp lijfrente van de Belastingdienst. 

Waar zie ik een totaaloverzicht van mijn pensioen en AOW?

Op Infodesk ziet u zowel uw pensioen als uw AOW. Bij de AOW wordt rekening gehouden met uw burgerlijke staat (gehuwd of ongehuwd).

Heeft u in het buitenland gewoond (waardoor uw AOW lager wordt)? Dan kunt u zelf aangeven dat er jaren zijn geweest dat u niet verzekerd bent geweest. De planner rekent dan het bedrag uit. De Sociale Verzekeringsbank (die de AOW regelt) berekent op uw AOW-leeftijd de precieze hoogte van uw AOW.

U kunt daarnaast ook kijken op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Op deze website, een initiatief van de Stichting Pensioenregister, staan uw gegevens ook bij elkaar. Dit overzicht is minder gedetailleerd dan het overzicht in Infodesk.


Log in op Infodesk voor uw digitale pensioenoverzicht