Ontslag

​U wordt ontslagen of het bedrijf waar u werkt gaat failliet. Dit heeft invloed op uw pensioen, maar u kunt hier zelf ook iets aan doen.

Als u werkloos wordt, stopt de pensioenopbouw. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw werkloosheid voor uw ouderdomspensioen en voor het partner- en wezenpensioen in kaart brengt. U hoeft ons niet zelf te informeren over uw werkloosheid. Dat gebeurt automatisch door het UWV.

Voortzetting pensioenopbouw voor rekening van het Vakantiefonds

Bent u werkloos geworden vóór 31 december 2016 en heeft u recht op een WW-uitkering van het UWV? U blijft dan onder voorwaarden maximaal 6 maanden gedeeltelijk (voor 60%) pensioen opbouwen bij werkloosheid. Deze opbouw komt voor rekening van het Vakantiefonds. U bouwt dan pensioen op zonder dat u daarvoor pensioenpremie betaalt. U hoeft hiervoor niets te doen. BPF Schilders krijgt vanuit het UWV bericht over uw werkloosheid.

Ook al is het Vakantiefonds opgehouden te bestaan per 1 januari 2017, toch loopt de pensioenopbouw uit het resterende vermogen van het Vakantiefonds gewoon door in 2017. Daar zit een maximum aan, namelijk tot 6 maanden vanaf de eerste dag van uw recht op een WW-uitkering. Als de WW stopt, houdt ook de voortzetting van de pensioenopbouw op*.

* Wordt u opnieuw werkloos, dan loopt de oude WW-uitkering weer verder. Dit heet ‘herleving van de WW’. Als dat gebeurt binnen 28 dagen, dan loopt ook de voortzetting van de pensioenopbouw door tot de 6 maanden is bereikt.

Bent u werkloos geworden ná 31 december 2016? Dan is voortzetting van de pensioenopbouw voor rekening van het Vakantiefonds niet meer mogelijk. Het Vakantiefonds is namelijk opgehouden te bestaan per 1 januari 2017. U kunt uw pensioen wel vrijwillig voortzetten.

Ook pensioen in het laagseizoen

U mag in het hoogseizoen meer uren werken dan in uw arbeidsovereenkomst is afgesproken. Voordeel is dat u hierdoor kunt sparen voor verlof in het laagseizoen. Uw werkgever hoeft u dan niet te ontslaan als gevolg van minder werkzaamheden in het laagseizoen. Bijkomend voordeel is dat uw pensioenopbouw dan gewoon doorloopt.

Deze regeling wordt mogelijk gemaakt binnen de cao voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Misschien werkt u al op die manier. Is dat niet het geval? Vraag uw werkgever of deze regeling in uw bedrijf kan worden toegepast, zodat u er volgend jaar van kunt profiteren.

Wat gebeurt er als ik na ontslag uitzendkracht wordt?

Uitzendkrachten* vallen in principe onder het pensioenfonds voor de uitzendbranche StiPP. Uitzendkrachten in het Schilders-, Afwerkings- of Glaszetbedrijf hebben echter de keuze pensioen op te bouwen bij StiPP óf bij BPF Schilders.

* Tot uitzendkracht wordt ook gerekend een payrollkracht of medewerker die tijdelijk gedetacheerd is.

Lees de vergelijking tussen de pensioenregelingen of bekijk het filmpje

Wat doet u bij faillissement van uw werkgever?

Een faillissement van uw werkgever kan gevolgen hebben voor uw pensioen. Bijvoorbeeld als er een premieachterstand is bij het pensioenfonds. Om er voor te zorgen dat uw pensioen gelijk blijft, betaalt het UWV de premieachterstand aan BPF Schilders. Dit doet het UWV onder voorwaarden. Vul hiervoor het formulier Aanvraag overname betalingsverplichting in en stuur dit op naar het UWV. Bij het UWV-kantoor in uw regio kunt u het formulier aanvragen.

Zelf uw pensioenopbouw voortzetten

U kunt uw pensioenopbouw onder voorwaarden zelf verder opbouwen. Dit noemen we vrijwillige voortzetting. Als u hiervoor kiest, bent u zelf verantwoordelijk voor het betalen van de volledige pensioenpremie. Dit is het werkgeversdeel en het werknemersdeel bij elkaar opgeteld. Normaal gesproken betaalt u alleen het werknemersdeel. BPF Schilders biedt u (onder voorwaarden) de mogelijkheid om uw pensioenopbouw vrijwillig voort te zetten met een maximale termijn van 3 jaar.

Lees meer over vrijwillige voortzetting