Veelgestelde vragen ANW-vangnetregeling (u ontvangt de uitkering)

Kan ik de uitkering van de ANW-vangnetregeling ook afkopen?

Nee, de uitkering van de ANW-vangnetregeling kunt u niet afkopen.

Krijg ik ook vakantiegeld?

Nee, over de uitkering van de ANW-vangnetregeling krijgt u geen vakantiegeld uitbetaald.

Wanneer wordt de uitkering van de ANW-vangnetregeling uitbetaald?

De uitkering van de ANW-vangnetregeling wordt uitbetaald rond de 15e van de maand tegelijk met het partnerpensioen.

Wordt de uitkering van de ANW-vangnetregeling gekort als ik ga werken of opnieuw ga samenwonen/trouwen?

Als u gaat werken, wordt de uitkering van de ANW-vangnetregeling niet gekort, met uitzondering van pakket A. U behoudt dus uw volledige ANW-uitkering. De uitkering van de ANW-vangnetregeling wordt echter wel beëindigd indien u opnieuw gaat trouwen of een gezamenlijke huishouding aangaat.

Wordt de uitkering van de ANW-vangnetregeling periodiek verhoogd?

Ja, de uitkering van de ANW-vangnetregeling wordt in principe halfjaarlijks verhoogd. BPF Schilders streeft ernaar de uitkering van de ANW-vangnetregeling welvaartsvast te houden door deze te verhogen met de loonindex. Dit gebeurt in principe ieder jaar in week 1. Er is geen geld gereserveerd of om een extra premie gevraagd om uw uitkering van de ANW-vangnetregeling in de toekomst te verhogen. U kunt dan ook geen rechten ontlenen aan de verhoging van dit jaar en de verwachting voor komende jaren.

Als ik mijn ANW-vangnetregeling beëindig, krijg ik dan restitutie over de betaalde premie?

Nee, u krijgt geen restitutie over de betaalde premie.

Wanneer eindigt de uitkering vanuit de ANW-vangnetregeling?

​1. De uitkering eindigt als uw partner:

  • in het huwelijk treedt;
  • een gezamenlijke huishouding gaat voeren; of
  • overlijdt.


2. Is de uitkering vóór 1 januari 2014 ingegaan? Dan eindigt deze met ingang van de eerste dag van de maand waarin uw partner 65 jaar wordt.

3. Is de uitkering nà 1 januari 2014 ingegaan? Dan eindigt deze met ingang van de dag dat uw partner zijn AOW-leeftijd bereikt.

4. Is de uitkering geëindigd omdat uw partner een gezamenlijke huishouding is gaan voeren? Maar eindigt deze gezamenlijke huishouding binnen zes maanden? En dient uw partner hierna een verzoek in tot herleving van de uitkering? Dan herleeft de uitkering vanaf het moment dat de gezamenlijke huishouding weer is geëindigd.

Waar vind ik het reglement van de ANW-vangnetregeling?

Het reglement van de ANW-vangnetregeling vindt u in het Pensioenreglement.

Hoe lang duurt het voordat ik reactie ontvang op mijn verzoek/mijn brief/mijn e-mail?

Wij streven ernaar om binnen 10 werkdagen te reageren. Bent u per post geïnformeerd? Houdt u dan rekening met een maximale termijn van 15 werkdagen.