Gevolgen coronavirus voor het pensioen van uw werknemers

Laatst bijgewerkt: 17 april 2020

Wij blijven de onzekere situatie nauwlettend volgen en beoordelen tijdig wat de crisis betekent voor het pensioen van uw werknemers in 2021.

Overal lezen we over de invloed die het coronavirus heeft op de wereldeconomie. En daarmee ook op de dekkingsgraad van BPF Schilders. Eind maart daalde de actuele dekkingsgraad onder de kritische grens van ongeveer 93%. Wat betekent dit voor het pensioen van uw werknemers?

De internationale financiële markten maken zich grote zorgen over het virus. Daardoor doken de koersen de afgelopen weken flink omlaag en ook de rente daalde nog verder. Dat heeft ook in maart effect gehad op onze actuele dekkingsgraad.

Actuele dekkingsgraad
De beleggingen zijn met procenten gedaald, waardoor ook de beleggingen van ons fonds nu minder waard zijn. Tegelijkertijd zijn onze verplichtingen gestegen. Hierdoor daalde de actuele dekkingsgraad per eind maart naar 89,5%. Eind februari was de actuele dekkingsgraad nog 97,4%.

Onzekere situatie
Het is nog onduidelijk hoe het verder gaat met de economie. We blijven de situatie uiteraard nauwlettend volgen. Tijdig beoordelen wij wat deze crisis betekent voor het pensioen van uw werknemers in 2021. Hierbij hebben wij ook oog voor de lange termijn. Pensioen is en blijft namelijk een zaak van de lange termijn. Kijk hoe BPF Schilders belegt voor de lange termijn.


Gevolgen coronavirus voor het pensioen van uw werknemers

17 maart 2020

Wij merken dat iedereen in Nederland wordt geraakt door het coronavirus. Misschien kunt u niet de opdrachten uitvoeren waar u mee bezig was of die op de planning stonden. Of moet u privé de nodige dingen regelen om uw gezin te ondersteunen. Wij hopen dat u de komende tijd goed en gezond doorkomt. Zorg goed voor elkaar. Net als de overheid heeft BPF Schilders ook maatregelen getroffen. Verder leggen wij u uit welke gevolgen het coronavirus heeft voor het pensioen van uw werknemers en onze dienstverlening.

Maatregelen bij BPF Schilders
Bij BPF Schilders houden we ons aan de maatregelen van de overheid. Zo werken we veel thuis en letten we goed op elkaar, zodat alles blijft werken zoals u gewend bent. Onze dienstverlening gaat gewoon door, de pensioenen worden op tijd betaald en de premie-incasso loopt door. Leidt het coronavirus voor u tot financiële problemen? Dan kunt een betalingsregeling met ons afspreken. Ook doen wij natuurlijk ons uiterste best om goed bereikbaar te blijven via mail, telefoon en chat.

Gevolgen voor het pensioen van uw werknemers
In ons vorige bericht heeft u kunnen lezen dat de internationale financiële markten zich grote zorgen maken over het virus. Maar wat zijn de gevolgen voor het pensioen van uw werknemers? Voor de korte termijn betekent de huidige situatie dat de pensioenkapitalen dalen doordat de beleggingen minder waard worden. BPF Schilders belegt het pensioen echter voor de lange termijn. Wij verwachten dat een groot deel van de huidige economische schade ingehaald zal worden. Wanneer dit herstel plaatsvindt is onder andere afhankelijk van hoe lang het coronavirus aanhoudt.

Geef het doorbetaalde loon aan ons door
Heeft uw werknemer een overeenkomst waarbij u verplicht bent tot loondoorbetaling, ook al kan uw werknemer niet werken? Dan bouwt uw werknemer over dit loon ook pensioen op. U geeft dit uitbetaalde loon op de normale manier aan ons door bij de vier wekelijkse aanlevering van de gegevens.