Prima beoordeling voor verkort jaarverslag

28 september 2017

Aan de leden van ons klantenpanel vragen wij regelmatig of zij tevreden zijn met de informatie over hun pensioen bij BPF Schilders. Onlangs hebben wij het klantenpanel gevraagd wat zij vinden van het verkorte jaarverslag 2016. Met een prima resultaat: ruim de helft van de respondenten beoordeelt het verkorte jaarverslag met een 8 of hoger. Maar we kunnen ook nog iets verbeteren.

Voor het eerst heeft BPF Schilders een verkorte versie uitgebracht van het jaarverslag. Dat was voor ons de reden om aan het klantenpanel te vragen wat zij ervan vonden. Geeft het verkort jaarverslag de belangrijkste zaken uit 2016 weer? Biedt het de informatie die u verwacht? Zijn de teksten, cijfers en illustraties duidelijk en begrijpelijk?

Informatief, duidelijk en begrijpelijk

84 mensen van het klantenpanel hebben meegedaan aan het onderzoek. Gemiddeld gaven zij het verkort jaarverslag een 7,4. Meer dan de helft waardeerde het met een 8 of hoger. Wat een ruime meerderheid (93%) vooral goed vindt aan het verkort jaarverslag is dat het informatief, duidelijk en begrijpelijk is en de juiste lengte heeft. Volgens 80% draagt het jaarverslag bij aan vertrouwen.

Verbeteringen

Ondanks de positieve waardering geeft het klantenpanel ook aan dat er nog iets verbeterd kan worden. Zoals extra toelichting bij bepaalde onderdelen, uitleg van bepaalde begrippen en nog meer informatie en openheid van zaken geven. Dat draagt bij aan het vertrouwen en dat vindt men belangrijk.

Ingewikkelde begrippen

Niet voor iedereen was duidelijk wat wordt bedoeld met ‘gewezen deelnemer’. Graag leggen we dat uit. Een gewezen deelnemer is een deelnemer die voorheen pensioen opbouwde bij BPF Schilders, dat nu niet meer doet en ook nog niet met pensioen is.

Openheid en helderheid

Een van de opmerkingen uit het klantenpanel was ‘Meer openheid geven in wat er met het geld gebeurt.’ Daarover zijn we graag helder. Daarom leest u op onze website alles over de kosten die wij maken om uw pensioen op een professionele en verantwoorde manier te regelen. En waarom, hoe en waarin wij beleggen met uw pensioenpremie.

Doe ook mee!

Bent u nog geen lid van het klantenpanel? En wilt u voortaan ook uw mening geven over de informatie die u krijgt over uw pensioen? Iedereen die bij BPF Schilders pensioen opbouwt of ontvangt kan meedoen met het klantenpanel. 

Meld u aan!