Update pensioenakkoord

“Deelnemers eerder laten profiteren van goede beleggingsresultaten”

6 juli 2020

Vakbonden, werkgeversorganisaties en het kabinet hebben in juli 2019 een nieuw pensioenakkoord bereikt. Regelmatig houden wij u op de hoogte. Wat is de status van de uitwerking van het pensioenakkoord?

Minister Koolmees van Sociale Zaken informeerde de Tweede Kamer op 22 juni over de status van de uitwerking van het pensioenakkoord. Hij deed dit in een notitie waarin de hoofdlijnen van het nieuwe pensioenstelsel zijn uitgewerkt. Inmiddels hebben alle partijen ingestemd met de uitwerking van het pensioenakkoord. Het pensioenakkoord is nu definitief. Op basis van deze hoofdlijnennotitie wordt straks een wetsontwerp opgesteld. Het streven is om het nieuwe pensioenakkoord in 2022 in wetgeving vast te leggen.

Reactie van Mieke van Veldhuizen, werknemersvoorzitter van BPF Schilders:
“Het kabinet en sociale partners hebben een mooi besluit genomen. Als de actuele dekkingsgraad van BPF Schilders op 31 december 2020 boven de 90% is, dan hoeft het de pensioenen niet te verlagen. Verder zijn wij over het algemeen positief over de uitwerking van het nieuwe pensioenakkoord. Daarin wordt het onder meer mogelijk om deelnemers, via een nieuw pensioencontract, eerder te laten profiteren van goede beleggingsresultaten. Maar we zijn er nog niet: er moet de komende tijd nog een aantal belangrijke onderwerpen worden uitgewerkt, zoals de premiestelling, de overgang naar een nieuw contract en de overbruggingsperiode tot aan een nieuw contract.”

“Daarnaast is het goed om te zien dat er expliciete aandacht is voor zware beroepen. Zo zal er onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheid tot uittreden na een aantal dienstjaren, en wordt er invulling gegeven aan duurzame inzetbaarheid. Echter, concrete maatregelen blijven momenteel uit. We hopen dat het kabinet hier snel vervolg aan zal geven.”

We houden u de komende tijd op de hoogte van eventuele wijzigingen en wat dat voor u betekent.

Bekijk ook de belangrijkste wijzigingen en de veelgestelde vragen over het pensioenakkoord.