Definitief geen verlaging pensioenen in 2020

16 januari 2020

​De actuele dekkingsgraad per 31 december 2019 is 107,8%. Dit is ruim boven de kritische grens van ongeveer 95%. Dit is goed nieuws. We hoeven de pensioenen in 2020 niet te verlagen.

Hoe nu verder?

Betekent dit dat wij nu uw pensioen snel weer kunnen verhogen? Helaas is dit niet het geval. Naast de actuele dekkingsgraad, speelt de beleidsdekkingsgraad een rol. Die bepaalt of we de pensioenen kunnen verhogen. Op 30 september 2019 was de beleidsdekkingsgraad 107,1%. De beleidsdekkingsgraad moet minimaal 110% zijn om de pensioenen (gedeeltelijk) te kunnen verhogen. Dat is wettelijk zo bepaald.

In ons herstelplan staat hoe we ervoor gaan zorgen dat we de komende jaren weer financieel gezond worden en voldoende reserves opbouwen.