Onze invloed op een duurzame omgeving

​4 februari 2021

Wij beleggen de premie die u betaalt. Maar we beleggen niet zo maar overal in. We houden rekening met milieu, maatschappij en hoe een onderneming wordt bestuurd. Hoe we dat doen? Bijvoorbeeld door onze stem te laten horen op aandeelhoudersvergaderingen of een dialoog aan te gaan met ondernemingen en marktpartijen.

Tijdens zo’n vergadering legt de directie van de betreffende onderneming verantwoording af aan zijn aandeelhouders. Op zo’n vergadering kunnen wij als aandeelhouder ook zelf voorstellen inbrengen. Zo hebben we invloed op de onderneming en of deze duurzaam en verantwoord handelt. Verder gaan wij een constructieve dialoog aan met ondernemingen en met marktpartijen. Dit noemen wij engagement en wij proberen hiermee verbeteringen op het gebied van milieu, sociale omstandigheden en ondernemingsbestuur te realiseren, vanuit de visie dat dit bijdraagt aan een beter maatschappelijk en financieel rendement.

Hier treft u een paar high lights aan van de activiteiten en resultaten van engagement uit het 4e kwartaal van 2020:

Goed ondernemingsbestuur

Via de ondernemingen in onze beleggingsportefeuille willen wij bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit, duurzaamheid en continuïteit van ondernemingen en markten. In 2017 maakte Equifax Inc publiekelijk een datalek bekend van persoonlijke klantinformatie die mogelijk 148 miljoen Amerikanen, tot 15 miljoen Britse burgers en ongeveer 19.000 Canadezen heeft getroffen. Als onmiddellijke reactie op de inbreuk bood Equifax zijn klanten aanvullende diensten aan om hun krediet veilig te stellen. Over het algemeen heeft Equifax zijn paraatheid om cyberbeveiligingsrisico's te beheersen aanzienlijk verbeterd. Engagement is daarom beëindigd. Lees de rapportage welke maatregelen Equifax heeft getroffen en welke herschikking in de raad van bestuur plaatsvond.

Mensenrechten

Via de ondernemingen in onze beleggingsportefeuille willen wij bijdragen aan het voorkomen en beperken van mensenrechtenschendingen. In mei 2020 was Rio Tinto betrokken bij de vernietiging van uniek cultureel erfgoed van de Aboriginal gemeenschap in de Juukan kloof in Australië. In het vierde kwartaal hebben wij een brief aan Australische mijnbouwbedrijven en de 50 grootste internationale mijnbouwbedrijven ondertekend, waarin van hen gevraagd wordt om afspraken, beleid en processen omtrent de omgang met inheemse bevolkingen te herzien.

JBS verbetert gezondheids- en veiligheidsbeleid

JBS S.A. is een internationaal bedrijf dat zich bezighoudt met de verwerking van rundvlees, lamsvlees en gevogelte. Bij de inspecties van OSHA zijn aanhoudende gezondheids- en veiligheidsschendingen geconstateerd en zijn er verschillende doden gevallen. JBS werd ook vervolgd door Braziliaanse autoriteiten in een aantal staten voor verschillende soorten schendingen van arbeidsrechten.

Sustainalytics voert, mede namens BPF Schilders, sinds 2015 een constructieve dialoog met JBS over gezondheid en veiligheid op het werk. De kwaliteit van de dialoog is in de loop van de tijd verbeterd. JBS gaat in het eerste kwartaal van 2021 een bedrijfsbreed gezondheids- en veiligheidsbeleid uitrollen. Ook heeft het bedrijf verschillende tastbare aanpassingen doorgevoerd om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Sustainalytics zal de prestaties van het bedrijf op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk blijven volgen.

De sociale impact van COVID-19

Gedurende het vierde kwartaal hebben er gesprekken plaatsgevonden met vijf ondernemingen over hun aanpak van de COVID pandemie. Dit betrof koffieketen Starbucks, Ahold Delhaize, Booking Holdings, cruisemaatschappij Carnival en cateraar Sodexo. PGGM heeft zich, mede namens BPF Schilders, aangesloten bij een brede, internationale coalitie van beleggers die met in totaal een vijftigtal ondernemingen engagement voert om hen aan te sporen rekening te houden met hun eigen werknemers maar ook de werknemers in hun toeleveringsketen. Hierbij gaat het met name om de veiligheid van werknemers maar ook arbeidsomstandigheden en -zekerheid. Aan de hand van de uitkomsten van deze eerste calls zullen er met een aantal van deze ondernemingen nog vervolggesprekken worden ingepland.

Meer weten?

Lees de kwartaalraportage