Pensioenpremie in 2022 ongewijzigd

6 december 2021

Periodiek bepalen de werkgevers- en werknemersorganisaties in overleg met het bestuur van het pensioenfonds de hoogte van de pensioenpremie. In 2022 verandert de pensioenpremie niet.

Uw werkgever maakt elke vier weken de pensioenpremie over aan BPF Schilders. In 2022 is de premie 30,1% van uw pensioengrondslag, net zoals in 2021. U betaalt 50% van de premie en uw werkgever betaalt ook 50%. Uw deel van de pensioenpremie houdt uw werkgever in op uw brutoloon. Het exacte bedrag staat op uw loonstrook. De premie die uw werkgever betaalt, staat niet op uw loonstrook.

Lees meer over de pensioenpremie