Collectief pensioen

"Ik kan mijn pensioen beter zelf regelen". Die uitspraak klopt niet. Bij BPF Schilders bouwt u met uw collega's pensioen op. Dat geeft minder risico dan wanneer u het zelf regelt.

Lees meer

Solidaire premieregeling

De sociale partners van BPF Schilders hebben in juli 2022 een principebesluit genomen voor de solidaire premieregeling, ter voorbereiding op het nieuwe pensioenstelsel.

Lees meer

Verhoging pensioen in 2023

BPF Schilders verhoogt in 2023 de pensioenen met 9,44%. Deze verhoging, die wij ook wel toeslagverlening noemen, gaat in per 1 januari 2023.

Lees meer