Waarom een nieuw pensioenstelsel?

Het huidige pensioenstelsel is niet meer van deze tijd. Daarom is in 2019 het pensioenakkoord gesloten. Daarin staan nieuwe regels die het pensioenstelsel in Nederland duidelijker en persoonlijker moeten maken.

Waarom is het huidige pensioenstelsel niet meer van deze tijd? Daarvoor zijn meerdere redenen:

  1. Er wordt vaker van baan gewisseld en steeds meer mensen beginnen voor zichzelf.
  2. Er is in het huidige pensioenstelsel maar beperkt ruimte voor maatwerk voor verschillende deelnemersgroepen.
  3. Goede beleggingsresultaten kunnen niet direct worden vertaald naar een hoger pensioen voor deelnemers.

Daarom wordt nu gewerkt aan een nieuw pensioenstelsel dat past bij de huidige tijd en dat toekomstbestendig is. Hier leest u meer over de nieuwe pensioenregeling van BPF Schilders.

Terug naar de beginpagina