Nieuwsberichten 2016

22-12-2016 - Jaarpremie pensioen in 2017 ongewijzigd

Elk jaar bepaalt het bestuur hoe hoog de pensioenpremie voor het volgende jaar wordt. Anders dan bij een aantal andere pensioenfondsen, hoeft BPF Schilders in 2017 de pensioenpremie niet te verhogen.

Lees meer

22-12-2016 - Geen toeslag pensioenen in 2017

BPF Schilders streeft ernaar om uw pensioen jaarlijks te verhogen. Dit heet toeslagverlening. Helaas biedt onze financiële situatie geen ruimte om de pensioenen in 2017 te verhogen. Gelukkig stegen de prijzen in 2016 niet.

Lees meer

20-12-2016 - Vrijstelling schilderspensioen niet mogelijk

BPF Schilders en Zelfstandigen Bouw hebben laten onderzoeken of en onder welke voorwaarden ondernemers zonder personeel vrijgesteld kunnen worden van de verplichte pensioenopbouw bij BPF Schilders. Een onafhankelijk juridisch adviseur heeft de mogelijkheid tot vrijstelling getoetst aan wet- en regelgeving en is tot de conclusie gekomen dat het voor BPF Schilders niet mogelijk is om vrijstelling te verlenen en dit zou ook niet in het belang van de ondernemer zijn.

Lees meer

11-11-2016 - BPF Schilders stijgt naar 11e plaats in ranglijst meest verantwoorde beleggingen

BPF Schilders is de grootste stijger in de ranglijst van de meest verantwoord beleggende Nederlandse pensioenfondsen. We stegen maar liefst van de 23e naar de 11e plaats. Dit blijkt uit onderzoek van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) onder de 50 grootste Nederlandse pensioenfondsen. Het onderzoek beoordeelt op selectiecriteria als verantwoord beleggingsbeleid, de implementatie van het beleid en goed bestuur. Allemaal onderwerpen waar we in ons beleggingsbeleid aandacht voor hebben.

Download het rapport (in het Engels)

08-11-2016 - Nieuw pensioenblad valt in de smaak

Aan de leden van ons klantenpanel vragen wij regelmatig of zij tevreden zijn met de informatie over hun pensioen bij BPF Schilders. Dat geeft een beeld over de tevredenheid van alle deelnemers, ook van u. Onlangs hebben wij het klantenpanel gevraagd wat zij vinden van het pensioenblad in de nieuwe stijl. De helft waardeert het nieuwe pensioenblad met een 8 of hoger en maar liefst 92% vindt het blad duidelijk en begrijpelijk.

Lees meer

07-11-2016 - Zo staan we er financieel voor

BPF Schilders heeft het derde kwartaal van 2016 met een positief resultaat afgesloten. Het vermogen groeide tot 6,5 miljard euro en het beleggingsrendement is momenteel 9,9%. Toch moeten we de pensioenen in 2017 misschien verlagen.De lage rentestand en een nieuwe berekening waaruit blijkt dat Nederlanders ouder worden zet de dekkingsgraad onder druk.

Lees meer

04-11-2016 - BTW-heffing pensioenen

Een groot aantal pensioenfondsen moet sinds dit jaar btw betalen aan de partij aan wie zij de pensioenadministratie hebben uitbesteed. Deze belastingmaatregel raakt pensioendeelnemers direct in de portemonnee. BPF Schilders heeft samen met een aantal andere fondsen aandacht gevraagd voor deze oneerlijke belastingmaatregel. Juist dit moment is gekozen, omdat de Tweede Kamer is begonnen met de behandeling van het Belastingplan 2017. Werkgeversvoorzitter Cathrin van der Werf zegt hierover: “Het pensioenfonds van de Schilders wordt, net als veel andere fondsen, nadelig getroffen door de btw-heffing op de administratiekosten. Terwijl het fonds een succesvol beleid voert om de uitvoering zo efficiënt mogelijk te organiseren, wordt het nu geconfronteerd met 21% kostenstijging.” BPF Schilders roept staatssecretaris Wiebes op om deze btw-heffing te stoppen.

Lees het persbericht

31-10-2016 - Belastingverdrag met Duitsland (voor gepensioneerden)

Woont u in Duitsland en ontvangt u een Nederlands pensioen van meer dan € 15.000 (inclusief lijfrente en AOW)? Dan betaalt u hierover vanaf 2017 belasting in Nederland en niet meer in Duitsland.

Lees meer

31-08-2016 - Hoe staan we er financieel voor?

De dekkingsgraad laat zien of BPF Schilders genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen. Dat is nu nog voldoende, maar we naderen wel een kritische grens. We leggen uit hoe dit zit.

Lees meer

18-08-2016 - Onze invloed op een duurzame omgeving

Wij beleggen de premie die u betaalt. Maar we beleggen niet zo maar overal in. We houden rekening met milieu, maatschappij en hoe een onderneming wordt bestuurd. Hoe we dat doen? Bijvoorbeeld door onze stem te laten horen op aandeelhoudersvergaderingen.

Lees meer

16-07-2016 - Vergoeding bestuursleden BPF Schilders uitgelegd

In de vierde aflevering van Zwarte Zwanen, het programma van Cees Grimbergen over de Nederlandse pensioenwereld, heeft een deelnemer van BPF Schilders kritiek op de beloning van de bestuursleden. Hij stelt dat de bestuurders € 5.000 per jaar ontvangen "voor het lezen van e-mailtjes".

Lees hoe dit precies zit

06-07-2016 - Brief ‘pensioen aanvragen’ krijgt ruime voldoende

Aan de leden van ons klantenpanel vragen wij regelmatig of zij tevreden zijn over de informatie over hun pensioen bij BPF Schilders. Dat geeft een beeld over de tevredenheid van alle deelnemers, ook van u. Onlangs hebben wij het klantenpanel gevraagd wat zij vinden van de brief over het aanvragen van pensioen. Bijna de helft waardeert de brief met een 8 of hoger. Maar er zijn ook verbeterpunten.

Lees meer

30-06-2016 - Jaarverslag 2015 BPF Schilders: een intensief jaar

Het jaar 2015 was een intensief jaar, mede vanwege de overname van de uitvoering van de pensioenregeling van BPF Schilders door PGGM. In het jaarverslag van BPF Schilders leest u de belangrijkste ontwikkelingen uit 2015.

Download het jaarverslag 2015 

20-06-2016 - Uw pensioenoverzicht in 2016

Bouwt u pensioen op bij BPF Schilders? Dan ontvangt u dit jaar in juli uw jaarlijkse pensioenoverzicht. Wilt u voortaan uw pensioenoverzicht digitaal ontvangen? Dat is wel zo makkelijk.

Regel het meteen

17-06-2016 - Nabetaling deelnemers voor te weinig ontvangen vakantietoeslag

Een bescheiden groep gepensioneerden die geboren zijn na 1 januari 1950, heeft de afgelopen jaren gekozen voor eerst een hoge en daarna een lagere uitkering. Bij de overgang van de hoge naar de lage uitkering, ontvingen zij de vakantietoeslag over de lagere uitkering in de maand mei. Behoort u tot deze groep? Dan ontvangt u uit coulance omstreeks 24 juni eenmalig een nabetaling.

Lees meer

20-05-2016 - De verplichte aansluiting van zzp’ers onder de loep

De maatschappij verandert. De crisis, de vergrijzing, de stijging van het aantal zzp’ers en meer behoefte aan duidelijkheid en keuzevrijheid. Allemaal zaken die grote invloed hebben op pensioenfondsen. De politiek denkt na. Gaan de pensioenfondsen zoals we die nu kennen, verdwijnen? Blijven zzp’ers in de schildersbranche verplicht hun pensioen te regelen via BPF Schilders, zoals de CAO-partijen hebben afgesproken?

Lees onze visie

11-05-2016 - Losse betalingen pensioen en vakantietoeslag in mei – voor gepensioneerden

Tot en met 2015 kreeg u ieder jaar uw vakantietoeslag en uw pensioen over de maand mei in één betaling op uw bankrekening gestort. Vanaf dit jaar doen wij twee losse betalingen.

Lees meer

13-04-2016 - Uw pensioen vanaf april

Ontvangt u pensioen van BPF Schilders? Over het pensioen dat u ontvangt moet u belasting betalen. Wij houden deze belasting in op uw pensioen. Per 1 april 2016 wijzigt de Belastingdienst de tarieven voor loonbelasting en premie volksverzekeringen. Dat heeft gevolgen voor uw netto pensioen. Het bedrag dat u ontvangt, kan hierdoor lager zijn.

01-04-2016 - Discussie verplicht pensioen voor zelfstandigen eenzijdig belicht

Het bestuur van BPF Schilders heeft kennis genomen van de enquête van Zelfstandigen Bouw. Daarin wordt de verplichtstelling voor zelfstandigen aan het pensioenfonds BPF Schilders ter discussie gesteld. Helaas wordt daarbij een volstrekt onjuist en onvolledig beeld geschetst.

Lees meer

24-03-2016 - DigiD: dit kun je ermee

Heeft u onlangs online aangifte gedaan bij de  Belastingdienst of gaat u dat nog doen? Dan heeft u ingelogd met uw DigiD. En dat kan bij veel andere (overheids)instanties zoals uw gemeente, uw zorgverzekeraar én bij uw pensioenfonds BPF Schilders. Maar wat is het eigenlijk? Wat kun je ermee? En is het wel veilig? Vijf vragen en antwoorden over DigiD.

Lees meer

24-03-2016 - Financiële situatie niet rooskleurig

De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van het pensioenfonds en de financiële verplichtingen in de toekomst. Simpeler gezegd vertelt de dekkingsgraad ons dus of BPF Schilders genoeg geld in huis heeft om onze pensioenen nu en straks uit te betalen. Op dit moment staat BPF Schilders er niet goed voor. 

Lees meer

02-02-2016 - Geen toeslag pensioenen in 2016

Elk jaar wordt het leven duurder. Daarom is het belangrijk dat uw pensioen zijn waarde houdt. Om dat mogelijk te maken is het onze ambitie uw pensioen jaarlijks te verhogen. Dit heet toeslagverlening. Er was helaas niet genoeg financiële ruimte om de pensioenen in 2016 mee te laten groeien met de algemene prijsstijging. Uw pensioen is dus niet verhoogd. Gelukkig stegen de prijzen vorig jaar niet veel.

Lees meer over toeslagverlening

13-01-2016 - Uw pensioen in 2016

Ontvangt u pensioen van BPF Schilders? Dan ontvangt u in januari een uitkeringsspecificatie. Hierop staat de hoogte van uw pensioen en de inhoudingen. Uw bruto pensioen verandert niet, maar door wijzigingen in de wettelijke inhoudingen verandert uw netto pensioen wel.

Lees meer