Veelgestelde vragen over de ANW-vangnetregeling

Wat is de ANW-vangnetregeling van BPF Schilders?

Komt uw echtgenoot/partner onverhoopt te overlijden? Dan kunt u als achterblijvende partner naast partnerpensioen recht hebben op een uitkering volgens de Algemene Nabestaandenwet (ANW). De ANW kent echter beperkingen en lang niet in alle gevallen heeft u recht op een uitkering. Uw echtgenoot/partner kan voor u dit risico nu afdekken met het afsluiten van een ANW-vangnetregeling bij BPF Schilders.

Heeft mijn partner recht op een wettelijke Anw-uitkering als ik overlijd?

Uw partner kan naast een partnerpensioen van BPF Schilders onder voorwaarden recht hebben op een wettelijke uitkering volgens de Algemene Nabestaandenwet (ANW). De ANW wordt uitgekeerd door de overheid (SVB). De ANW kent echter beperkingen en lang niet in alle gevallen heeft uw partner recht op een uitkering.

De wet voorziet in slechts 3 situaties in een uitkering voor de achterblijvende partner. Dat is wanneer hij/zij:

 • geboren is vóór 1 januari 1950 óf
 • de zorg heeft voor kinderen die jonger zijn dan 18 jaar óf
 • meer dan 45% arbeidsongeschikt is.

Valt uw partner niet onder één van deze categorieën? Dan ontvangt u géén wettelijke Anw-uitkering. Het is goed mogelijk dat uw partner dan een beroep zal moeten doen op de bijstand. Daarbij geldt opnieuw een beperking: is er sprake van eigen vermogen of een eigen huis? Dan zal dat (buiten een kleine vrijstelling) eerst moeten worden “opgegeten”. Heeft u eigen inkomsten uit een andere uitkering of uit arbeid? Dan worden deze inkomsten geheel of gedeeltelijk op de uitkering gekort.

Belangrijk
Wilt u dit risico afdekken? Dan kunt u als deelnemer van BPF Schilders, de ANW-vangnetregeling van BPF Schilders afsluiten. Zodat uw partner financieel goed verzorgd achter blijft.

Hoeveel bedraagt de uitkering van de ANW-vangnetregeling?

De ANW-vangnetregeling kent een vaste uitkering van € 17.859,72 per jaar (per 1 januari 2023 pakket B), dit wordt uitgekeerd in vaste maandelijkse termijnen.

Per 1 januari 2013 worden de varianten A en C niet meer aangeboden. Voor bestaande deelnemers met variant A of C verandert er niets.

Variant A
Een basisuitkering van € 1.488,31 bruto per maand.

Let op: eigen inkomsten, een eventuele wettelijke uitkering en het partnerpensioen van pensioenfondsen, dus ook die van BPF Schilders, worden in mindering gebracht op het bedrag van € 1.488,31 bruto per maand.

Variant B
Een vaste uitkering van € € 1.488,31 bruto per maand.

Variant C
Een vaste uitkering van € 744,16 bruto per maand.

Wat kost de ANW-vangnetregeling van BPF Schilders?

De hoogte van de basispremie is afhankelijk van de leeftijd van de deelnemer. Om de vijf jaar komt de deelnemer in een nieuwe leeftijdscategorie terecht.

De hoogte van de basispremie is vermeld in de premietabel. Bekijk de actuele premietabel.

De basispremie wordt verhoogd met 6,30% wanneer premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid is meeverzekerd.

Is de premie fiscaal aftrekbaar?

Ja, de premie voor de ANW-vangnetregeling is volledig aftrekbaar voor de belasting. Voorwaarde is dat de werkgever de premie betaalt en inhoudt op het brutoloon. U ziet het belastingvoordeel meteen bij iedere loonbetaling terug.

Hoe wordt de premie voor de ANW-vangnetregeling betaald?

Uw werkgever betaalt de brutopremie. Hij is verplicht zijn medewerking hieraan te verlenen. De werkgever krijgt een opgave van de premie die hij op het brutoloon inhoudt. De premie draagt hij achteraf per kwartaal af.

Wanneer eindigt de ANW-vangnetregeling?

De deelname van de ANW-vangnetregeling eindigt:

 • op de dag dat de deelnemer de AOW-leeftijd bereikt (tenzij hij/zij gebruik maakt van vrijwillige voortzetting, dat is afhankelijk van de ingangsdatum);
 • op de dag dat de begunstigde (de partner) eerder dan de deelnemer de AOW-leeftijd bereikt (dat is afhankelijk van de ingangsdatum);
 • op de dag dat de deelnemer met vervroegd ouderdomspensioen gaat (tenzij hij/zij gebruik maakt van vrijwillige voortzetting);
 • op de dag dat de deelnemer arbeidsongeschikt is en geen premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid heeft meeverzekerd;
 • na schriftelijke opzegging door de deelnemer met ingang van de eerste dag volgend op de vierwekelijkse periode waarin de opzegging is ontvangen.
 • op het moment dat u geen deelnemer meer bent bij BPF Schilders.

Wat gebeurt er als ik arbeidsongeschikt raak?

Bij het afsluiten van de ANW-vangnetregeling kunt u ervoor kiezen om premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid mee te verzekeren. Dit betekent dat de ANW-premie in geval van arbeidsongeschiktheid geheel premievrij wordt voortgezet. Hiervoor gelden wel voorwaarden.

Kan ik de ANW-vangnetregeling vrijwillig voortzetten?

Ja, u kunt de ANW-vangnetregeling maximaal vrijwillig voortzetten tot uw partner de AOW-leeftijd bereikt. Dit kan onder de volgende voorwaarden: 

 • U moet een actief dienstverband hebben bij een werkgever die is aangesloten bij BPF Schilders. Er moet dus sprake zijn van deelname aan de basispensioenregeling (module ouderdomspensioen en partnerpensioen) van BPF Schilders.
 • Via uw werkgever moet u eenmalig een koopsom betalen. Over deze betaling moet u zelf afspraken maken met uw werkgever. BPF Schilders staat hier buiten.
 • Deze eenmalige koopsom moet vóór de pensioendatum worden betaald.

De hoogte van de koopsom is afhankelijk van de looptijd en het leeftijdsverschil tussen u en uw partner.

Ook de deelname aan de pensioenregeling van BPF Schilders moet op vrijwillige basis worden voortgezet. U vraagt de vrijwillige voortzetting zelf aan bij BPF Schilders.

Moet mijn partner de uitkering van de ANW-vangnetregeling zelf aanvragen?

Uw partner hoeft de uitkering van de ANW-vangnetregeling niet zelf aan te vragen. BPF Schilders krijgt van de gemeente automatisch bericht van uw overlijden. Tenzij u in het buitenland woont. Wanneer er recht bestaat op een partnerpensioen, ontvangt uw partner na uw overlijden een aanvraagformulier van BPF Schilders. De uitkering van de ANW-vangnetregeling wordt tegelijk met het partnerpensioen uitbetaald.

Moet ik een medisch onderzoek ondergaan?

Een medisch onderzoek is niet nodig als u zich aanmeldt:

 • binnen 6 maanden nadat u bent getrouwd, een geregistreerd partnerschap bent aangegaan of een samenlevingscontract heeft gesloten op grond waarvan u duurzaam een gezamenlijke huishouding voert
 • binnen 6 maanden nadat u in dienst treedt
 • binnen 1 maand na de geboorte van een kind

Als u zich na deze termijn aanmeldt, dan vragen wij een aanvullend medisch onderzoek. De kosten die hieraan zijn verbonden, betalen wij.

Wanneer eindigt de uitkering vanuit de ANW-vangnetregeling?

​1. De uitkering eindigt als uw partner:

 • in het huwelijk treedt;
 • een gezamenlijke huishouding gaat voeren; of
 • overlijdt.


2. Is de uitkering vóór 1 januari 2014 ingegaan? Dan eindigt deze met ingang van de eerste dag van de maand waarin uw partner 65 jaar wordt.

3. Is de uitkering nà 1 januari 2014 ingegaan? Dan eindigt deze met ingang van de dag dat uw partner zijn AOW-leeftijd bereikt.

4. Is de uitkering geëindigd omdat uw partner een gezamenlijke huishouding is gaan voeren? Maar eindigt deze gezamenlijke huishouding binnen zes maanden? En dient uw partner hierna een verzoek in tot herleving van de uitkering? Dan herleeft de uitkering vanaf het moment dat de gezamenlijke huishouding weer is geëindigd.

Waar vind ik het reglement van de ANW-vangnetregeling?

Het reglement van de ANW-vangnetregeling vindt u in het Pensioenreglement.

Hoe lang duurt het voordat ik reactie ontvang op mijn verzoek/mijn brief/mijn e-mail?

Wij streven ernaar om binnen 10 werkdagen te reageren op uw e-mail. Bent u per post geïnformeerd? Houdt u dan rekening met een maximale termijn van 30 werkdagen.

Waarom ontvang ik geen factuur voor de ANW-vangnetregeling?

De premie wordt via uw werkgever op uw salaris ingehouden. U kunt de inhouding terugvinden op uw loonstrook. U ontvangt hiervan geen factuur.

 


Veelgestelde vragen over de ANW-vangnetregeling als u de uitkering al ontvangt