Nieuwsberichten 2016

22-12-2016 - Jaarpremie pensioen in 2017 ongewijzigd

Elk jaar bepaalt het bestuur hoe hoog de pensioenpremie voor het volgende jaar wordt. Anders dan bij een aantal andere pensioenfondsen, hoeft BPF Schilders in 2017 de pensioenpremie niet te verhogen.

Lees meer

22-12-2016 - Geen toeslag pensioenen in 2017

BPF Schilders streeft ernaar om uw pensioen jaarlijks te verhogen. Dit heet toeslagverlening. Helaas biedt onze financiële situatie geen ruimte om de pensioenen in 2017 te verhogen. Gelukkig stegen de prijzen in 2016 niet.

Lees meer

20-12-2016 - Vrijstelling schilderspensioen niet mogelijk

BPF Schilders en Zelfstandigen Bouw hebben laten onderzoeken of en onder welke voorwaarden ondernemers zonder personeel vrijgesteld kunnen worden van de verplichte pensioenopbouw bij BPF Schilders. Een onafhankelijk juridisch adviseur heeft de mogelijkheid tot vrijstelling getoetst aan wet- en regelgeving en is tot de conclusie gekomen dat het voor BPF Schilders niet mogelijk is om vrijstelling te verlenen en dit zou ook niet in het belang van de ondernemer zijn.

Lees meer

11-11-2016 - BPF Schilders stijgt naar 11e plaats in ranglijst meest verantwoorde beleggingen

BPF Schilders is de grootste stijger in de ranglijst van de meest verantwoord beleggende Nederlandse pensioenfondsen. We stegen maar liefst van de 23e naar de 11e plaats. Dit blijkt uit onderzoek van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) onder de 50 grootste Nederlandse pensioenfondsen. Het onderzoek beoordeelt op selectiecriteria als verantwoord beleggingsbeleid, de implementatie van het beleid en goed bestuur. Allemaal onderwerpen waar we in ons beleggingsbeleid aandacht voor hebben.

Download het rapport (in het Engels)

07-11-2016 - Zo staan we er financieel voor

BPF Schilders heeft het derde kwartaal van 2016 met een positief resultaat afgesloten. Het vermogen groeide tot 6,5 miljard euro en het beleggingsrendement is momenteel 9,9%. Toch moeten we de pensioenen in 2017 misschien verlagen.De lage rentestand en een nieuwe berekening waaruit blijkt dat Nederlanders ouder worden zet de dekkingsgraad onder druk.

Lees meer

04-11-2016 - BTW-heffing pensioenen

Een groot aantal pensioenfondsen moet sinds dit jaar btw betalen aan de partij aan wie zij de pensioenadministratie hebben uitbesteed. Deze belastingmaatregel raakt pensioendeelnemers direct in de portemonnee. BPF Schilders heeft samen met een aantal andere fondsen aandacht gevraagd voor deze oneerlijke belastingmaatregel. Juist dit moment is gekozen, omdat de Tweede Kamer is begonnen met de behandeling van het Belastingplan 2017. Werkgeversvoorzitter Cathrin van der Werf zegt hierover: “Het pensioenfonds van de Schilders wordt, net als veel andere fondsen, nadelig getroffen door de btw-heffing op de administratiekosten. Terwijl het fonds een succesvol beleid voert om de uitvoering zo efficiënt mogelijk te organiseren, wordt het nu geconfronteerd met 21% kostenstijging.” BPF Schilders roept staatssecretaris Wiebes op om deze btw-heffing te stoppen.

Lees het persbericht

03-11-2016 - Nieuw in Onlinedesk: zichtbaarheid incomplete loonopgave

​Met Onlinedesk kunt u online uw pensioenadministratie doen. We werken continu aan verbetering. Zo kunt u in Onlinedesk nu ook zien voor welke periode en voor welke werknemers de periodieke loonopgave nog ontbreekt.

Lees meer

31-08-2016 - Hoe staan we er financieel voor?

De dekkingsgraad laat zien of BPF Schilders genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen. Dat is nu nog voldoende, maar we naderen wel een kritische grens. We leggen uit hoe dit zit.

Lees meer

18-08-2016 - Onze invloed op een duurzame omgeving

Wij beleggen de premie die u betaalt. Maar we beleggen niet zo maar overal in. We houden rekening met milieu, maatschappij en hoe een onderneming wordt bestuurd. Hoe we dat doen? Bijvoorbeeld door onze stem te laten horen op aandeelhoudersvergaderingen.

Lees meer

16-07-2016 - Vergoeding bestuursleden BPF Schilders uitgelegd

In de vierde aflevering van Zwarte Zwanen, het programma van Cees Grimbergen over de Nederlandse pensioenwereld, heeft een deelnemer van BPF Schilders kritiek op de beloning van de bestuursleden. Hij stelt dat de bestuurders € 5.000 per jaar ontvangen "voor het lezen van e-mailtjes".

Lees hoe dit precies zit

14-07-2016 - Wees alert op valse e-mails

​Er zijn valse betalingsverzoeken via e-mail in omloop. Klik niet op links in deze e-mails en gooi ze weg. Uw factuur staat altijd klaar in Onlinedesk.

13-07-2016 - Nieuw: Pensioenvergelijker voor werknemers

Heeft u iemand in dienst genomen? Dan ontvangt hij informatie van ons over de pensioenregeling nadat u hem bij ons heeft aangemeld. Deze informatie heet Pensioen 1-2-3. Sinds juli zit er ook een Pensioenvergelijker bij.

Bekijk de Pensioenvergelijker

30-06-2016 - Jaarverslag 2015 BPF Schilders: een intensief jaar

Het jaar 2015 was een intensief jaar, mede vanwege de overname van de uitvoering van de pensioenregeling van BPF Schilders door PGGM. In het jaarverslag van BPF Schilders leest u de belangrijkste ontwikkelingen uit 2015.

Download het jaarverslag 2015 

20-05-2016 - De verplichte aansluiting van zzp’ers onder de loep

De maatschappij verandert. De crisis, de vergrijzing, de stijging van het aantal zzp’ers en meer behoefte aan duidelijkheid en keuzevrijheid. Allemaal zaken die grote invloed hebben op pensioenfondsen. De politiek denkt na. Gaan de pensioenfondsen zoals we die nu kennen, verdwijnen? Blijven zzp’ers in de schildersbranche verplicht hun pensioen te regelen via BPF Schilders, zoals de CAO-partijen hebben afgesproken?

Lees onze visie

19-05-2016 - De VAR bestaat niet meer. Wat moet ik nu doen?

​Sinds 1 mei 2016 bestaat de ‘Verklaring arbeidsrelatie’ (VAR) niet meer. Zet uw bedrijf zzp’ers in? Dan bent u vanaf die datum samen verantwoordelijk voor de inhoudelijke afspraken van de arbeidsrelatie.

Lees wat u moet doen

22-04-2016 - Aangepaste premiepercentages cao-regelingen schilderssector in 2016

​De verschillende premiepercentages en –variabelen worden in principe 1 x per jaar vastgesteld. Het kan echter voorkomen dat er in de loop van het jaar een wijziging plaatsvindt, zoals per 25 april 2016. De premies van het vakantiefonds zijn aangepast.

Bekijk de aangepaste premiepercentages cao-regelingen in 2016

22-03-2016 - De 4 belangrijkste veranderingen in 2016

Met ingang van 4 januari is de pensioenregeling van BPF schilders op een aantal punten gewijzigd. De 4 belangrijkste wijzigingen hebben wij op een rij gezet.

Lees meer

04-02-2016 - Premies cao-regelingen 2016 schilderssector bekend

Jaarlijks informeren wij u over de premiepercentages voor het nieuwe jaar. Inmiddels zijn nu ook alle premiepercentages bekend voor de cao-regelingen.